O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 24.01.2009
Uporaba do:
Datum vpisa: 20.01.2009
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 146
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 20.04.2019 23.07.2019
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 08.07.2019
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1129 z dne 2. julija 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 79/2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost 01.01.2020 08.07.2019
05.2d Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe 20.04.2019 08.04.2019
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije 01.01.2019 05.04.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 146