O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.06.2009
Uporaba do:
Datum vpisa: 18.05.2009
Članek nima posebnosti! DIREKTIVA SVETA 2009/47/ES z dne 05.05.2009 o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj DDV.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
POJASNILO o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja (2009/C 297/01) 01.12.2009 27.05.2011 04.10.2010
UREDBA SVETA (ES) št. 1798/2003 z dne 07.10.2003 o upravnem sodelovanju na področju DDV - (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2010 31.12.2011 18.10.2010
UREDBA SVETA (ES) št. 37/2009 z dne 16. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju DDV zaradi boja proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti 01.01.2010 31.12.2011 22.01.2009
ŠESTA DIREKTIVA SVETA (77/388/EGS) - konsolidirano besedilo direktive (01.01.2006) 01.01.2006 31.12.2006 03.07.2006
DIREKTIVA SVETA 2006/112/ES z dne 28.11.2006 o skupnem sistemu DDV (uradno prečiščeno besedilo - UPB) 01.01.2013 30.06.2013 25.01.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20