O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 23.12.2016
Datum vpisa: 23.12.2016
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV 07.12.2017 07.12.2017
DDV VIDIK PRENOSA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Sejmi, dodelavni posli, cenitve blaga, vzpostavitev zalog pri kupcu … 03.07.2017 03.07.2017
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek 12.05.2017 12.05.2017
ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV-O PRI RAZLIČNIH POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN/ALI PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (postopek osebnega stečaja, prisilne poravnave, stečajni postopek nad pravno osebo, likvidacija) 01.07.2016 01.07.2016
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce rabljenega blaga – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri 22.03.2016 22.03.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26