O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 06.11.2017
Članek nima posebnosti! Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2017/1925 z dne 12. oktobra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Kombinirana nomenklatura za leto 2020 01.01.2020 05.11.2019
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije 01.01.2019 05.04.2019
Kombinirana nomenklatura za leto 2019 01.01.2019 31.12.2019 05.11.2018
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD - neuradno prečiščeno besedilo) 20.02.2008 [!] 15.04.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5