aktualno arhiv vse     Število vpisov: 67
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Prodaja (izvoz) plovila in sprememba pogojev merodajnih za odbitek vstopnega DDV 20.09.2004 13.02.2007
Prodaja ribolovnih dovolilnic na podlagi pooblastila in uveljavljanje oprostitve povezane s športom 14.02.2005 16.08.2007
Promet nepremičnin (prva vselitev ali uporaba) - obračun DDV ali DPN 11.09.2006 17.08.2007
Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga 29.05.2006 29.08.2007
Pripravljalne aktivnosti za pričetek opravljanja oproščenih transakcij in odbitek vstopnega DDV 11.10.2004 10.09.2007
Transakcije z delnicami - Finačne storitve oproščene plačila DDV ali naložbenje - odbitek vstopnega DDV in odbitni delež 05.11.2007 29.07.2008
Oprostitev DDV pri izvozu blaga - Promet storitev, ki so neposredno povezane z izvozom blaga 09.09.2008 14.05.2009
Šolnina za teniško šolo in društvo – Opravljanje pridobitne dejavnosti 19.02.2008 28.05.2009
Dolžnost plačila DDV od prodanih ribolovnih dovolilnic – Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti 26.02.2008 28.05.2009
Dajanje plovil v najem in v zakup ter oprostitev plačila DDV 20.05.2008 08.06.2009
Storitve avtošol kot oproščene ali obdavčene storitve - Povezanost pravnih subjektov in doseganje praga obvezne identifikacije za namene DDV 08.10.2008 17.06.2009
Pomožne prevozne storitve – Storitve povezane z izvozom kot oproščen promet storitev 20.12.2006 27.07.2009
Oprostitev plačila DDV pri zakupu plovil – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev 04.09.2007 06.08.2009
Obvezna identifikacija za namene DDV – Vštevanje v obdavčljiv promet in neobdavčljiv promet 11.09.2007 07.08.2009
Oprostitev DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet – Odtujitev rabljenega OMV pred potekom roka 11.12.2007 13.08.2009
Oprostitev plačila DDV – Novozgrajeni objekti ali adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta 07.04.2009 11.09.2009
Popravilo kontejnerjev v ekonomski coni – (Ne)Oprostitev plačila DDV 10.02.2006 17.09.2009
DDV od nabave nepremičnin – Namen nabave in odbitek vstopnega DDV 15.12.2009 18.03.2010
Prenos blaga v drugo državo članico in DDV 28.09.2009 24.03.2010
DDV od najemnine za poslovni prostor in opremo 23.03.2010 13.08.2010
Storitve izobraževanja po partnerski pogodbi z nosilcem projekta kot obdavčljiv promet po ZDDV 16.03.2010 17.08.2010
Društvo in (ne)pridobitna dejavnost – Vlaganja v tujo nepremičnino – oprostitev DDV za storitve s področja kulture 28.05.2010 18.08.2010
Dobava blaga v namembni kraj izven EU – Izvoz blaga s strani davčnega zavezanca, ki ga ni mogoče šteti za lastnika navedenega blaga 04.05.2010 24.06.2011
Upoštevanje določb ZDDV-1, veljavnih v času opravljanja storitev – Oprostitev DDV za opravljene storitve na blagu v carinskem skladišču 30.03.2010 11.07.2011
DDV pri oddajanju poslovnih prostorov v najem ter »prefakturiranje« obratovalnih stroškov najemnikom 09.03.2010 29.07.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 67