aktualno arhiv vse     Število vpisov: 67
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Blago, oproščeno plačila DDV – Naknadni obračun dajatev – Pomanjkljive transportne listine CMR 03.02.2015 01.04.2016
CARINSKI POSTOPEK 42 – Neverodostojne knjigovodske listine ter naknaden obračun DDV (I U 765/2018-12) 28.05.2019 06.02.2020
CARINSKI POSTOPEK 42 – Oprostitev plačila DDV – Napačna uporaba materialnega prava (I U 235/2019-33) 26.03.2019 16.09.2019
Dajanje kreditov oz. posojil fizičnim osebam – Fiktivna posojila ter prelaganje davčnega bremena na offshore družbo 11.03.2014 05.06.2015
Dajanje plovil v najem in v zakup ter oprostitev plačila DDV 20.05.2008 08.06.2009
DDV od nabave nepremičnin – Namen nabave in odbitek vstopnega DDV 15.12.2009 18.03.2010
DDV od najemnine za poslovni prostor in opremo 23.03.2010 13.08.2010
DDV pri oddajanju poslovnih prostorov v najem ter »prefakturiranje« obratovalnih stroškov najemnikom 09.03.2010 29.07.2011
Dobava blaga v drugo državo članico EU – Dokazovanje, da je bilo blago dejansko prepeljano v državo članico 26.10.2010 13.12.2011
Dobava blaga v namembni kraj izven EU – Izvoz blaga s strani davčnega zavezanca, ki ga ni mogoče šteti za lastnika navedenega blaga 04.05.2010 24.06.2011
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE TER OPROSTITEV PLAČILA DDV – Prevoz blaga iz računa – Davčna goljufija (I U 2198/2018-10) 20.08.2019 22.05.2020
Dobava blaga znotraj Unije – Pomanjkljivi podatki na prevoznih listinah 14.04.2015 01.03.2016
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Predložitev dokazil, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (I U 1237/2015) 23.08.2016 14.04.2017
DOBAVA DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH IZKAZNIC TER NALEPK – Oprostitev plačila DDV (I U 161/2017-18) 20.03.2017 18.12.2017
Dobava pozidanega stavbnega zemljišča z obstoječim starim objektom, ki ni v fazi predelave ali v fazi rušenja - Obravnava z vidika DDV 21.10.2014 25.05.2015
DOBAVA SLADKORJA ZNOTRAJ UNIJE – Neverodostojne listine – Obračun DDV ter zamudnih obresti (I U 1729/2018-10) 26.06.2019 04.02.2020
DOKAZILA O DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENI PLAČILA DDV – Izdan bremepis v zvezi z vračilom blaga (I U 1492/2015) 05.07.2016 28.09.2016
Dolžnost plačila DDV od prodanih ribolovnih dovolilnic – Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti 26.02.2008 28.05.2009
Dovolitev uporabe nepremičnine za služnost poti za hojo in vožnjo – Obravnava transakcije z vidika ZDDV-1 kot najemnina ali odškodnina 20.03.2012 14.08.2012
Društvo in (ne)pridobitna dejavnost – Vlaganja v tujo nepremičnino – oprostitev DDV za storitve s področja kulture 28.05.2010 18.08.2010
Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga 29.05.2006 29.08.2007
Finančni leasing stavbnega zemljišča – Nastanek obveznosti obračuna DDV 07.01.2014 24.09.2014
NABAVA TER PRODAJA MOBILNIH TELEFONOV – Dokazovanje prevoza blaga iz ene države članice v drugo (I U 1344/2018-9) 28.05.2019 22.11.2019
NAJEM POSLOVNE STAVBE TER IZJAVA O IZBIRI OBDAVČITVE – Del prostorov oddan v podnajem, oproščen plačila DDV – Dodatna odmera DDV od najema poslovne stavbe – Napačna uporaba materialnega prava (I U 1701/2017-19) 02.04.2019 23.08.2019
NAKUP IN PRODAJA MOTORNIH VOZIL IN GRADBENIH STROJEV – Oprostitev plačila DDV za dobave blaga znotraj Unije – Dokazno breme (I U 2757/2017-7) 26.09.2018 27.05.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 67