aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Transakcije z delnicami - Finačne storitve oproščene plačila DDV ali naložbenje - odbitek vstopnega DDV in odbitni delež 05.11.2007 29.07.2008
Obvezna identifikacija za namene DDV – Vštevanje v obdavčljiv promet in neobdavčljiv promet 11.09.2007 07.08.2009
Oprostitev plačila DDV pri zakupu plovil – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev 04.09.2007 06.08.2009
Pomožne prevozne storitve – Storitve povezane z izvozom kot oproščen promet storitev 20.12.2006 27.07.2009
Promet nepremičnin (prva vselitev ali uporaba) - obračun DDV ali DPN 11.09.2006 17.08.2007
Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga 29.05.2006 29.08.2007
Popravilo kontejnerjev v ekonomski coni – (Ne)Oprostitev plačila DDV 10.02.2006 17.09.2009
Prodaja ribolovnih dovolilnic na podlagi pooblastila in uveljavljanje oprostitve povezane s športom 14.02.2005 16.08.2007
Pripravljalne aktivnosti za pričetek opravljanja oproščenih transakcij in odbitek vstopnega DDV 11.10.2004 10.09.2007
Prodaja (izvoz) plovila in sprememba pogojev merodajnih za odbitek vstopnega DDV 20.09.2004 13.02.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60