aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pravilnost podatkov o firmi in sedežu družbe na prejetih računih, ter pravica do odbitka vstopnega DDV 01.03.2004 07.10.2005
Obvezne sestavine računa in pravica do odbitka vstopnega DDV 21.11.2002 05.06.2006
Administrativna napaka neupoštevanja zneska vstopnega DDV 07.06.2006 07.06.2006
Poslan račun in opravljanje storitev 23.05.2005 15.06.2006
Stečajni upravitelj in vpis v register zavezancev za DDV 10.07.2006 09.08.2007
Vračilo DDV in manjkajoče (obvezne) sestavine na računu 25.05.2004 13.08.2007
Vpis v register zavezancev za DDV in pravica do odbitka vstopnega DDV 10.07.2006 23.08.2007
Identifikacija za namene DDV – Upoštevanje prejetih predplačil pri presoji pogoja preseganja predpisane ravni prometa 16.02.2004 29.08.2007
Odbitek vstopnega DDV – predpisane sestavine računa (podatek o vrsti in obsegu storitve) 18.04.2002 06.09.2007
Vračilo DDV zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji – predpisane sestavine računa (podatek o vrsti in količini blaga oz. opravljenih storitev) 18.04.2002 06.09.2007
Račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – nepopolna navedba firme in davčne številke 30.10.2003 07.09.2007
Pogoji za odbitek vstopnega DDV – Pravilno navedena firma – verodostojno izkazovanje okoliščine nabave blaga 29.06.2004 10.09.2007
Račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – nepopolna navedba firme in davčne številke 03.05.2005 10.09.2007
Veljavnost registracije / identifikacije za namene DDV 19.09.2002 12.09.2007
Račun z vsemi obveznimi podatki kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – Nepopolna navedba firme skladno z določili ZGD 30.08.2004 12.09.2007
Vračilo preveč plačanega DDV – Preplačilo ali plačilo (previsoko) izkazane obveznosti po obračunu 20.09.2004 08.05.2008
Predujmi/predplačila v sistemu DDV – Obveznost identifikacije za namene DDV – enaka obravnava tudi za izvršitelje 11.03.2008 16.07.2008
Davčni zavezanec in plačnik davka – dogovor o obveznosti plačila DDV 29.10.2007 01.10.2008
Izkazovanje verodostojne pridobitve spornih orodij, fiktivni računi in pravica do odbitka vstopnega DDV 01.04.2008 26.05.2009
Prejeti predujmi kot predplačila od katerih nastane obveznost obračuna DDV – Dosega limita obvezne identifikacije in (ne)drugačna obravnava izvršiteljev 04.03.2008 27.05.2009
Nepopolna knjigovodska dokumentacija – računi in pravica do odbitka vstopnega DDV – Davčna številka oz. firma kot ključni podatek 12.02.2008 02.06.2009
Cenitev davčne osnove kot podlaga za obračun DDV 04.03.2009 03.06.2009
Cenitev davčne osnove kot podlaga za obračun DDV 04.03.2008 03.06.2009
Popolna knjigovodska dokumentacija (računi) in fiktivni računi ter pravica do odbitka vstopnega DDV 12.02.2008 03.06.2009
Nepopolna knjigovodska dokumentacija - Podatki, ki jih mora vsebovati račun in pravica do odbitka vstopnega DDV - Podatki o vrsti in obsegu opravljenih storitev 20.05.2008 08.06.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341