aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Adaptacija objekta in nepriznavanje pravice do odbitka DDV – Fiktivni računi 24.01.2012 08.04.2014
Administrativna napaka neupoštevanja zneska vstopnega DDV 07.06.2006 07.06.2006
Blagajniško poslovanje v zobozdravstveni dejavnosti – (Ne)izdajanje računov za opravljene storitve v skladu z ZDDV-1 – Davčni inšpekcijski nadzor 15.02.2011 06.09.2011
Brezplačna pridobitev nepremičnin ter takojšnja prodaja z namenom pridobivanja dobička – Neodvisno opravljanje dejavnosti in ZDDV-1 05.07.2011 12.12.2011
Cenitev davčne osnove kot podlaga za obračun DDV 04.03.2009 03.06.2009
Cenitev davčne osnove kot podlaga za obračun DDV 04.03.2008 03.06.2009
Cenitev davčne osnove v dejavnosti oddajanja turističnih kapacitet v najem – Evidentiranje gostov samo po datumu prihoda 21.12.2010 07.04.2011
Davčna izvršba zneska obveznosti iz naslova DDV – Seznam izvršilnih nalogov 16.04.2014 14.09.2015
Davčni inšpekcijski nadzor blagajniškega poslovanja – Gostinska dejavnost ter izdajanje računov 14.02.2012 30.08.2012
Davčni obračun DDV-O – Zavrženje davčnega obračuna v upravnem postopku 12.03.2007 13.08.2009
Davčni zavezanec in plačnik davka – dogovor o obveznosti plačila DDV 29.10.2007 01.10.2008
DDV pri oddajanju poslovnih prostorov v najem ter »prefakturiranje« obratovalnih stroškov najemnikom 09.03.2010 29.07.2011
Dejansko izvedene transakcije kot pogoj za nastanek pravice do odbitka DDV 31.01.2012 05.09.2013
Dejavnost dajanja posojil – Navidezni pravni posli ter offshore družba – Pravica do odbitka DDV 23.07.2013 02.07.2015
Delni davčni inšpekcijski nadzor – Prikrit pravni posel – Dodatna odmera DDV 20.05.2014 11.03.2015
DIN blagajniškega poslovanja – Vodenje evidence nabave in prodaje pijač – Neizdajanje računov 22.02.2011 15.11.2011
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Predložitev dokazil, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (I U 1237/2015) 23.08.2016 14.04.2017
DOBAVA ODPADNIH SUROVIN TER ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Fiktivni posli katerih namen je pridobitev davčne ugodnosti (I U 1708/2015) 04.10.2016 24.03.2017
Dodatna odmera DDV pri komisijski prodaji rabljenih osebnih vozil – Nepredložitev obračuna DDV od komisijske prodaje 20.03.2012 10.08.2012
Dodatna odmera DDV pri transakcijah zbiranja odpadkov – Navidezno opravljanje dejavnosti ter pravica do odbitka DDV 29.05.2012 11.01.2013
Dodatna odmera DDV v postopku DIN – Neverodostojna poslovna dokumentacija ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 06.09.2011 17.05.2012
Dodelitev identifikacijske številke za namene DDV in predložitev instrumenta zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti 18.02.2014 29.09.2014
DOKAZILA O DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENI PLAČILA DDV – Izdan bremepis v zvezi z vračilom blaga (I U 1492/2015) 05.07.2016 28.09.2016
Dokazovanje obstoja poslovnega sodelovanja – Neverodostojne knjigovodske listine ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 01.09.2015 03.02.2016
DOKAZOVANJE, DA SO BILE STORITVE DEJANSKO OPRAVLJENE – Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV (I U 1827/2016-41) 11.01.2019 15.02.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341