aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Sodelovanje v transakcijah, ki so namenjene utaji davka (I U 1324/2015) 08.12.2015 14.09.2016
Predložitev instrumenta zavarovanja pri izdaji identifikacijske številke za namene DDV 10.11.2015 08.01.2016
Nakup in prodaja naftnih derivatov – Neplačujoči gospodarski subjekti na področju DDV 20.10.2015 19.02.2016
Prenehanje identifikacije za namene DDV – Zloraba identifikacijske številke za namene DDV 22.09.2015 14.01.2016
Spreminjanje pristnosti in celovitosti izdanih računov – Ugotovitev nepravilnosti pri inšpekcijskem nadzoru 01.09.2015 31.12.2015
Sodelovanje pri davčni goljufiji kot razlog za zavrnitev pravice do odbitka DDV – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje 01.09.2015 18.01.2016
Dokazovanje obstoja poslovnega sodelovanja – Neverodostojne knjigovodske listine ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 01.09.2015 03.02.2016
Zahtevek za vračilo presežka DDV – Zavrnitev zahtevka zaradi neupravičene uveljavitve odbitka DDV 19.08.2015 12.01.2016
Opravljena storitev s tujimi delavci – Sodelovanje v goljufivi transakciji ter nepriznavanje pravice do odbitka DDV 30.06.2015 12.02.2016
Solidarna odgovornost za plačilo DDV – Uveljavitev odbitka DDV pri nabavi opreme za opravljanje dejavnosti 16.06.2015 28.01.2016
Obvezna sestavina računa – Nepopoln račun ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 10.06.2015 20.10.2015
GRADNJA NEPREMIČNINE ZA ZASEBNE NAMENE – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 1973/2014) 10.06.2015 01.02.2016
Odgovornost za plačilo carinskega dolga oziroma DDV – Naknaden obračun carinskih dajatev 29.05.2015 05.04.2016
Objektivne okoliščine pri zavrnitivi pravice do odbitka DDV – Sodelovanje pri zlorabi sistema DDV 26.05.2015 03.11.2015
Identifikacija vsebine in obsega opravljenih storitev – Obvezne sestavine na računu in uveljavljanje pravice do odbitka DDV 19.05.2015 14.03.2016
Sestavine računa ter pravica do odbitka DDV – Sporni računi, ki ne vsebujejo podatkov o obsegu opravljenih storitev 14.04.2015 27.08.2015
Solidarna odgovornost za plačilo DDV – Sodelovanje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV 17.03.2015 11.09.2015
Zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti na področju DDV - Dvom o upravičenosti zahteve za vračilo DDV 10.03.2015 01.09.2015
Solidarna odgovornost za plačilo DDV – Objektivne okoliščine 24.02.2015 02.09.2015
Prodaja blaga fizičnim osebam in plačilo po povzetju – Neizkazovanje prihodkov v poslovnih knjigah ter (ne)obračun DDV 17.02.2015 15.03.2016
Solidarna odgovornost za plačilo DDV - Sodelovanje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV 17.02.2015 28.08.2015
Ustreznost opisa na računu – Identifikacija vrste transakcij za namene DDV 03.02.2015 10.03.2016
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi nepopolnega računa – Identifikacija vrste in obsega opravljenih storitev 03.02.2015 17.03.2016
Nakup tovornega vozila – Pogodba o finančnem lizingu - Navidezni posli z namenom pridobitve davčnih ugodnosti 18.11.2014 08.07.2015
Obvezne sestavine računa – Računi, ki ne vsebujejo navedb količine – Identifikacija opravljenih storitev 11.11.2014 18.05.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341