aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Nepriznanje pravice do odbitka DDV na podlagi neverodostojne knjigovodske listine – Zmotna uporaba materialnega prava 02.07.2013 09.07.2015
Sodelovanje pri transakcijah z neplačujočim gospodarskim subjektom – Pravica do odbitka DDV 18.06.2013 19.03.2014
Presoja objektivnih okoliščin, ki kažejo na subjektivni element v povezavi s sodelovanjem pri poslih, ki predstavljajo zlorabo sistema DDV 18.06.2013 10.04.2014
Pravica do odbitka DDV na podlagi nepopolnih računov – Formalni pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Davčno priznani odhodki 18.06.2013 10.07.2015
Nabava tovornih vozil – Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV 30.05.2013 14.07.2015
Pogoji za priznavanje odbitka DDV – Objektivne okoliščine in subjektivni element 21.05.2013 03.04.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi pomanjkljivih računov – Obseg in vrsta ter datum opravljenih storitev 21.05.2013 15.07.2015
Sodelovanje v goljufivi transakciji – Navidezni posli in fiktivni računi – Gradbeno-obrtniška dela na poslovnem prostoru 15.05.2013 13.03.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV, kadar transakcija, na kateri temelji ta pravica, pomeni zlorabo 23.04.2013 02.04.2014
Nepriznanje pravice do odbitka DDV na podlagi neverodostojne knjigovodske listine – Izkazovanje resničnosti opravljenih storitev 09.04.2013 02.04.2015
Računi, iz katerih ne izhaja, katere storitve so bile opravljene ter kdo jih je opravil, kdaj in v kakšnem obsegu 03.04.2013 05.03.2014
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV na podlagi računov, ki ne vsebujejo podatkov, potrebnih za identifikacijo vrste opravljenih storitev 27.03.2013 12.02.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV, kadar transakcija, na kateri temelji ta pravica, pomeni zlorabo 27.03.2013 04.03.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV - Subjektivni element na strani davčnega zavezanca 19.03.2013 11.02.2014
Objektivni dejavniki, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da je davčni zavezanec vedel, da so transakcije povezane z goljufijo s področja DDV 19.03.2013 17.10.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV, saj računi ne vsebujejo obveznih relevantnih podatkov glede identifikacije vrste opravljenih storitev 12.03.2013 03.02.2014
Priznavanje pravice do odbitka DDV – Nabava tovornega vozila 05.03.2013 24.09.2013
Neizstavitev računa za opravljeno storitev prevoza s taksijem 13.02.2013 13.09.2013
Okoliščine, iz katerih je mogoče zaključiti, da je davčni zavezanec vedel oz. bi moral vedeti, da sodeluje pri goljufiji s področja DDV 13.02.2013 23.09.2013
Okoliščine, ki kažejo na nepravilnost na strani izdajateljev spornih računov oz. ki upravičujejo sum obstoja goljufije s področja DDV 13.02.2013 04.10.2013
Pogoji za (ne)priznanje odbitka DDV 29.01.2013 18.09.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV zaradi očitka, da je davčni zavezanec vedel, da sodeluje v transakcijah, ki pomenijo zlorabo sistema DDV 29.01.2013 14.10.2013
Nasprotovanje pravici davčnega zavezanca, da odbije DDV, kadar transakcija, na kateri temelji ta pravica, pomeni zlorabo 23.01.2013 20.09.2013
Nepriznavanje odbitka DDV – Dokazovanje, da je davčni zavezanec vedel oz. bi moral vedeti, da je transakcija povezana z goljufijo 15.01.2013 17.09.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV zaradi obstoja subjektivnega elementa davčnega zavezanca, da je vedel, da sodeluje v goljufiji na področju DDV 15.01.2013 27.09.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341