aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pogoji za priznanje odbitka DDV – Transakcija, povezana z goljufijo – Navidezni računi, izdani s strani neplačujočih subjektov 15.01.2013 16.10.2013
Uveljavitev pravice do odbitka DDV ob nabavi plovila, ki se namesto oddajanja v najem uporabi za marketinške prezentacije na sejmih 08.01.2013 23.07.2013
Kumulativno izpolnjevanje pogojev glede uveljavljanja pravice do odbitka DDV – Zaključna dela v gradbeništvu 08.01.2013 03.10.2013
Uveljavljanje pravice do odbitka DDV v zvezi z izdatki pri obnovi nepremičnine – Verodostojne listine 27.11.2012 24.07.2013
Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV – Zavrnitev odbitka DDV na podlagi ugotovitve, da izdajatelj računa ni imel veljavne identifikacijske številke 20.11.2012 22.07.2013
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov, ki jih je izdala »missing trader« družba 11.10.2012 15.05.2012
Zavrnitev pravice do odbitka DDV, kadar davčni zavezanec ne izkaže, da bi ji družba kot izdajateljica računa storitev tudi dejansko opravila 02.10.2012 09.01.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Davčni zavezanec ne razpolaga z dokumentacijo, iz katere bi bila razvidna dejansko opravljena transakcija 18.09.2012 05.06.2013
Insolventno stanje dobavitelja kot objektivna okoliščina za solidarno odgovornost za plačilo DDV 10.07.2012 19.04.2013
Dodatna odmera DDV pri transakcijah zbiranja odpadkov – Navidezno opravljanje dejavnosti ter pravica do odbitka DDV 29.05.2012 11.01.2013
Uveljavljanje odbitka DDV na osnovi nabave 4-sobnega stanovanja – Zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti 23.05.2012 28.09.2012
Odločujoča okoliščina za zavrnitev pravice do odbitka DDV – (Ne)predložitev verodostojnih listin ali vedenje o sodelovanju v goljufivih transakcijah 23.05.2012 13.05.2013
Zbiranje sekundarnih surovin ter zavrnitev pravice do odbitka DDV – Fiktivni računi, izdani s strani »neplačujočih gospodarskih subjektov« 15.05.2012 06.05.2013
Nepriznavanje pravice do odbitka DDV pri nabavi računalniških procesorjev – Fiktivni računi in navidezni pravni posli 15.05.2012 06.01.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV od nabave blaga, kadar davčni zavezanec ne izkaže, da je dobavo opravil prav izdajatelj računa 08.05.2012 18.12.2012
Nepriznavanje pravice do odbitka vstopnega DDV – Poslovanje z neplačujočimi gospodarskimi subjekti in fiktivni računi 24.04.2012 11.10.2012
Na izdanem računu naveden DDV, ne da bi bila zaračunana resnična dobava – Nepriznavanje pravice do odbitka DDV 24.04.2012 10.01.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Davčni zavezanec v postopku DIN ni izkazal, da bi bile njemu zaračunane storitve dejansko opravljene 24.04.2012 05.11.2013
Uveljavljanje pravice do odbitka DDV na podlagi računov, ki so jih izdali neplačujoči gospodarski subjekti 24.04.2012 12.11.2013
Zavrnitev pravice do odbitka DDV pri nabavi naftnih derivatov – Fiktivni posli, katerih namen je pridobitev davčnih ugodnosti 17.04.2012 03.07.2013
Računi, izdani s strani neplačujočih gospodarskih subjektov in zavrnitev pravice do odbitka DDV – Storitve pravnega svetovanja in raziskave tržišč 11.04.2012 05.12.2012
Neizpolnjevanje pogojev za odbitek DDV od prejetih računov za svetovanje in izdelavo celostne podobe družbe – Dokazovanje dejansko opravljenih storitev 03.04.2012 27.11.2012
Nepriznavanje odbitka DDV na podlagi računov, za katere davčni organ ugotavlja, da so jih izdale »missing trader« družbe 03.04.2012 23.05.2013
Neverodostojna dokumentacija o poslovanju, ki jo mora davčni zavezanec voditi po ZDDV-1 – Neizkazovanje opravljenih transakcij 03.04.2012 06.11.2013
Neverodostojne poslovne listine in navidezni pravni posli – Računi, izdani s strani missing traderjev ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 27.03.2012 03.01.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 341