aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Cena brez DDV kot obvezna sestavina računa in pravica do uveljavljanja odbitka vstopnega DDV 01.04.2010 16.07.2010
Datum izdaje računa kot datum odpošiljanja blaga in obvezne sestavine računa ter pravica do odbitka vstopnega DDV 16.07.2009 10.05.2010
Datum opravljene transakcije ter pravica do odbitka DDV – Kontinuirano izvajanje storitev 13.11.2014 02.01.2015
Davčno priznani odhodki - Član uprave, ki poleg svoje funkcije opravlja tudi funkcijo glavnega direktorja odvisne družbe – Odbitek DDV od storitev, ki jih opravi neposredno član uprave 15.07.2010 21.02.2011
DDV in plovila – Dajanje v najem, izvoz in popravek odbitka vstopnega DDV 01.10.2009 14.09.2010
DDV pri uvozu – Odbitek vstopnega DDV - izpolnitev obeh pogojev 08.10.2009 15.04.2010
Dobava objektov in zemljišč, na katerih stojijo objekti – Neupravičeno obračunan in posledično odbit DDV 30.05.2013 27.07.2015
Dobava sekundarnih surovin – (Ne)predložitev verodostojnih knjigovodskih listin, ki bi izkazovale resnično dobavo blaga ter pravica do odbitka DDV 23.06.2011 06.01.2012
Dolžnost ravnanja z razumno skrbnostjo na področju DDV – Objektivne okoliščine, ki kažejo na goljufijo 08.06.2015 10.08.2015
DVOM O UPRAVIČENOSTI ZAHTEVE ZA VRAČILO DDV – Zavarovanje izpolnitve obveznosti (III Ips 24/2016) 12.03.2015 25.10.2017
Gradbeno obrtniška, strojna in elektro dela – Zavrnitev pravice do odbitka DDV zaradi nepredloženih verodostojnih dokumentov 30.05.2013 14.08.2015
Gradnja in obnova nepremičnin z namenom oddajanja v najem – Pravica do odbitka DDV 27.09.2012 01.06.2016
INSTRUMENT ZAVAROVANJA IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI – Dvom o upravičenosti zahteve za vračilo DDV na podlagi obračuna DDV (X Ips 342/2016) 06.07.2017 10.10.2017
Izdajatelji računov kot neplačujoči gospodarski subjekti – Pravica do odbitka DDV 30.05.2013 02.03.2015
Izgradnja komunalnega omrežja – Pravica do odbitka DDV 15.12.2011 28.11.2012
IZKAZAN PRESEŽEK DDV TER IZVEDBA POBOTA NEPLAČANIH OBVEZNOSTI S PRESEŽKOM DDV PO OBRAČUNU DDV (I Up 138/2018) 15.01.2020 20.03.2020
Izkazan subjektivni element pri zlorabi sistema DDV – Nakup tovornih vozil 22.05.2014 21.08.2014
Komisijska prodaja rabljenih vozil – Davčna osnova za namene DDV 27.10.2011 24.02.2012
Manj ugodna davčna obravnava pri osebnih avtomobilih – Izključitev pravice do uveljavljanja davčne olajšave ter pravice do odbitka DDV za osebna motorna vozila 26.11.2009 11.05.2011
Najem plovila zaradi oddaje v nadaljnji najem – Oprostitev plačila DDV 09.12.2010 31.08.2011
Nakup avtomobilov višjega cenovnega razreda v gotovini ter zavrnitev uveljavljene pravice do odbitka DDV – Neizkazanost transakcije z verodostojnimi knjigovodskimi listinami 21.11.2012 15.05.2013
Nakup plovila ter izpolnjevanje formalnih in dejanskih pogojev za pridobitev pravice do odbitka DDV 22.04.2010 12.08.2010
Nakup plovila zaradi oddaje v najem – Pravica do odbitka DDV 19.09.2013 21.02.2014
Nakup umetniških slik ter odbitek DDV – Nastanek obveznosti obračuna DDV pri gradbenih storitvah (Sprememba sistema obdavčitve iz prometnega davka v davek na dodano vrednost) 27.05.2010 30.03.2011
NAMEN UPORABE NEPREMIČNINE TER PRAVICA DO ODBITKA DDV – Kršitev pravice do poštenega sojenja (X Ips 356/2016) 16.01.2019 25.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152