aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Utemeljenost odbitka DDV – Vedenje o davčni goljufiji – Kršitev načela kontradiktornosti 19.06.2014 20.10.2014
Izkazan subjektivni element pri zlorabi sistema DDV – Nakup tovornih vozil 22.05.2014 21.08.2014
Okoliščine, ki kažejo na to, da je davčni zavezanec vedel oz. bi moral vedeti za goljufijo izdajatelja računov – Zmotna uporaba materialnega prava 10.04.2014 03.07.2014
Pogoji za uveljavitev pravice do odbitka DDV – Ustrezen račun – Obseg in vrsta opravljenih storitev 20.02.2014 28.07.2015
Pojem »skrben gospodarstvenik« - Vedenje davčnega zavezanca, da sodeluje pri poslih, ki bodo imeli za posledico zlorabo sistema DDV 09.01.2014 09.05.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi računa, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin – Obseg in vrsta opravljenih storitev 14.11.2013 24.02.2014
Zahteva za vračilo presežka DDV – Pritožba zaradi molka upravnega organa ter postopek davčnega inšpekcijskega nadzora 14.11.2013 23.05.2014
Vedenje o goljufivih transakcijah – Izkazanost subjektivnega elementa ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 11.10.2013 27.02.2014
Pogoji za zavrnitev pravice do odbitka DDV – Pomanjkanje verodostojne listinske dokumentacije in nepreverjanje poslovnih partnerjev 10.10.2013 28.02.2014
Nakup plovila zaradi oddaje v najem – Pravica do odbitka DDV 19.09.2013 21.02.2014
Zmanjšanje obračunanega DDV v izjemnih situacijah, kadar je popolnoma odpravljena nevernost izgube davčnih prihodkov 12.09.2013 02.07.2014
Zavrnitev pravice do odbitka DDV – Računi, ki ne izkazujejo resničnost poslovnih dogodkov 29.08.2013 11.08.2015
Standard skrbnosti ravnanja gospodarskega subjekta – Vedenje o goljufivih transakcijah na področju DDV 29.08.2013 12.08.2015
Sodelovanje pri zlorabi sistema DDV ter odvzem pravice do odbitka DDV – Prodaja tovornih vozil in delovnih strojev 29.08.2013 20.02.2014
Pravica do odbitka DDV – Analiza vseh objektivnih dejavnikov in njihova povezava v smiselno celoto – Transakcije, povezane z goljufijo 29.08.2013 03.08.2015
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi okoliščine, da je davčni zavezanec vedel ali bi moral vedeti za goljufivost transakcij – Zmotna uporaba materialnega prava 18.07.2013 17.02.2014
Pogoji za zavrnitev pravice do odbitka DDV – Neverodostojna knjigovodska dokumentacija 18.07.2013 26.02.2014
Pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Pomanjkanje verodostojnih knjigovodskih listin 11.07.2013 17.08.2015
Storitve poslovnega svetovanja pri pridobivanju poslov – Dejansko opravljena storitev kot pogoj za priznanje pravice do odbitka DDV 13.06.2013 13.08.2015
Gradbeno obrtniška, strojna in elektro dela – Zavrnitev pravice do odbitka DDV zaradi nepredloženih verodostojnih dokumentov 30.05.2013 14.08.2015
Zavrnitev pravice do odbitka DDV le na podlagi okoliščine, ker je izdajatelj računa ravnal nezakonito - Zmotna uporaba materialnega prava 30.05.2013 13.08.2013
Izdajatelji računov kot neplačujoči gospodarski subjekti – Pravica do odbitka DDV 30.05.2013 02.03.2015
Dobava objektov in zemljišč, na katerih stojijo objekti – Neupravičeno obračunan in posledično odbit DDV 30.05.2013 27.07.2015
Presoja, kateri pogoji so oziroma niso izpolnjeni za (ne)priznavanje pravice do odbitka DDV – Napačna uporaba materialnega prava 27.05.2013 14.08.2013
Pogoji za (ne)priznanje pravice do odbitka DDV – Objektivne okoliščine, iz katerih izhaja vedenje o goljufiji 27.05.2013 29.07.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152