aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Dobava sekundarnih surovin – (Ne)predložitev verodostojnih knjigovodskih listin, ki bi izkazovale resnično dobavo blaga ter pravica do odbitka DDV 23.06.2011 06.01.2012
Transakcije z odpadnim materialom ter poslovanje z neplačujočim gospodarskim subjektom – Neizkazovanje poslovnega dogodka z verodostojnimi knjigovodskimi listinami 19.05.2011 27.10.2011
Vrnitev neupravičeno zaračunanega DDV – Obračun DDV od bruto vrednosti električne energije 17.05.2011 02.09.2011
Najem plovila zaradi oddaje v nadaljnji najem – Oprostitev plačila DDV 09.12.2010 31.08.2011
Odbitek DDV na podlagi (fiktivnih) računov, ki jih izstavi zavezanec, ki ni registriran za namene DDV - Prihodki iz naslova prodaje goriva ter uveljavljanje olajšav po ZDDPO 23.09.2010 15.02.2011
Ugotavljanje dejanskega stanja pri nabavi goriva ter pravica do odbitka DDV 26.08.2010 27.01.2011
Zaračunane storitve, ki niso bile opravljene – Nepriznavanje odhodkov po SRS in ZDDPO ter zavrnitev pravice do odbitka DDV 26.08.2010 03.02.2011
Zavrnitev pravice do odbitka DDV na podlagi računa, na katerem manjka podatek o vrsti in količini opravljenih storitev 19.08.2010 10.02.2011
Davčno priznani odhodki - Član uprave, ki poleg svoje funkcije opravlja tudi funkcijo glavnega direktorja odvisne družbe – Odbitek DDV od storitev, ki jih opravi neposredno član uprave 15.07.2010 21.02.2011
Podatki na računu in uveljavljanje odbitka vstopnega DDV – Podatek o ceni na enoto 08.07.2010 11.02.2011
Odbitek vstopnega DDV za blago in storitve, ki ni(so) uporabljeno(e) za namene opravljanja dejavnosti 08.07.2010 14.02.2011
Vračilo preveč plačanega davka po sistemu samoobdavčitve ter zamudne obresti 08.07.2010 23.02.2011
Plačilo neupravičeno odbitega DDV, ki po davčnih predpisih ni dolgovan – Obračun DDV ali DPN pri prometu z nepremičninami 17.06.2010 01.02.2011
Pravica do odbitka DDV pri uvozu blaga in izobraževalnih storitvah – Registracija davčnega zastopnika 01.06.2010 22.03.2011
Nakup umetniških slik ter odbitek DDV – Nastanek obveznosti obračuna DDV pri gradbenih storitvah (Sprememba sistema obdavčitve iz prometnega davka v davek na dodano vrednost) 27.05.2010 30.03.2011
Vračilo DDV na podlagi blagajniškega izdatka brez podpisa kupca in verodostojna knjigovodska listina 22.04.2010 22.09.2010
Nakup plovila ter izpolnjevanje formalnih in dejanskih pogojev za pridobitev pravice do odbitka DDV 22.04.2010 12.08.2010
Cena brez DDV kot obvezna sestavina računa in pravica do uveljavljanja odbitka vstopnega DDV 01.04.2010 16.07.2010
Zahtevek za vračilo DDV, ki ne vsebuje vseh sestavin – Nepopolna vloga davčnega zavezanca 01.04.2010 07.05.2014
Pravica do odbitka vstopnega DDV in obveznost obračuna DDV – Datum odpošiljanja blaga oziroma datum opravljene storitve 04.02.2010 15.06.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV – Nepopolna firma kot obvezna sestavina računa 14.01.2010 10.06.2010
Rok za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV 22.12.2009 03.06.2011
Uveljavljanje pravice do odbitka DDV – Datum prejema računa ter formalno izpolnjevanje pogojev za odbitek 17.12.2009 16.10.2015
Registracija za namene DDV in pravica do odbitka DDV 26.11.2009 19.08.2010
Manj ugodna davčna obravnava pri osebnih avtomobilih – Izključitev pravice do uveljavljanja davčne olajšave ter pravice do odbitka DDV za osebna motorna vozila 26.11.2009 11.05.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152