aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Pravica do odbitka DDV – Solastništvo objekta in pravica do odbitka vstopnega DDV 12.11.2009 10.03.2010
Pogoji za uveljavljanje odbitka DDV od jaht oziroma čolnov 12.11.2009 27.05.2011
Prekluzivni rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV – Zmotna uporaba materialnega prava ter kršitev načela pravne države 05.11.2009 13.05.2011
Pravica do odbitka DDV za vlaganja v poslovne prostore, ki niso v lasti davčnega zavezanca 22.10.2009 20.04.2011
DDV pri uvozu – Odbitek vstopnega DDV - izpolnitev obeh pogojev 08.10.2009 15.04.2010
Uveljavljanje odbitka vstopnega DDV – Prekluzivni rok za uveljavljanje odbitka 02.10.2009 13.10.2009
DDV in plovila – Dajanje v najem, izvoz in popravek odbitka vstopnega DDV 01.10.2009 14.09.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV za transakcije opravljene pred vstopom v identifikacijo za namene DDV 03.09.2009 16.09.2010
Datum izdaje računa kot datum odpošiljanja blaga in obvezne sestavine računa ter pravica do odbitka vstopnega DDV 16.07.2009 10.05.2010
Obvezne sestavine na računu in pravica do povračila odbitka vstopnega DDV 16.07.2009 07.05.2010
Storitve posredovanja pri izvozu blaga in oprostitev plačila DDV – Napačno zaračunan DDV ter zavrnitev vračila DDV 02.07.2009 14.04.2011
Vračilo preveč plačanega DDV – Preplačilo ali plačilo (previsoko) izkazane obveznosti po obračunu 10.10.2006 08.05.2008
Netočna navedba firme na računu in pravica do odbitka vstopnega DDV 30.05.2006 31.07.2006
Vračilo DDV zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji – Račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za vračilo 14.12.2005 05.09.2007
Vračilo DDV v potniškem prometu – Pogoji za povrnitev DDV prodajalcu – Dokazovanje predhodne vrnitve DDV kupcu – Dnevni blagajniški izdatki brez podpisa kupca 14.12.2005 05.09.2007
Vračilo DDV v potniškem prometu – Pogoji za povrnitev DDV prodajalcu – Dokazovanje predhodne vrnitve DDV kupcu – Dnevni blagajniški izdatki brez podpisa kupca 14.12.2005 04.09.2007
Vračilo DDV v potniškem prometu – Pogoji za povrnitev DDV prodajalcu – Dnevni blagajniški izpis 14.12.2005 24.08.2007
Vračilo DDV v povezavi s predpisanimi sestavinami računa 14.12.2005 14.04.2006
Vračilo DDV in manjkajoče (obvezne) sestavine na računu 02.12.2005 23.08.2007
Vračilo DDV v potniškem prometu – Predložitev s strani carinskega organa potrjenih računov kot pogoj za povrnitev DDV prodajalcu 02.12.2005 21.08.2007
Vračilo DDV in izpolnjevanje pogojev za vračilo – Presoja objektivnih in subjektivnih okoliščin 22.11.2005 14.08.2007
Vračilo DDV in manjkajoče (obvezne) sestavine na računu 22.11.2005 06.08.2007
Računi za predplačila, prejeti pred registracijo za namene DDV in odbitek vstopnega DDV 14.07.2005 31.08.2007
Obvezne sestavine računa in pravica do odbitka vstopnega DDV 14.07.2005 30.03.2006
Račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za odbitek vstopnega DDV – Nepopolna navedba firme in davčne številke 24.05.2005 05.09.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152