aktualno arhiv vse     Število vpisov: 329
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
IZREK GLOBE ODGOVORNI OSEBI ZARADI NEPREDLOŽITVE OZ. PREPOZNE PREDLOŽITVE OBRAČUNA DAVKA 30.05.2017 08.06.2017
DDV VIDIK PRENOSA NOVE NEPREMIČNINE IZ PODJETJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V NJEGOVO GOSPODINJSTVO 29.05.2017 29.05.2017
DDV VIDIK PRENOSA STARE NEPREMIČNINE IZ PODJETJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA V NJEGOVO GOSPODINJSTVO 23.05.2017 23.05.2017
STORITEV PREVOZA BLAGA IZ ENE DRŽAVE ČLANICE V DRUGO, OPRAVLJEN OSEBI, KI NI DAVČNI ZAVEZANEC – Prevoz blaga ter določitev kraja opravljanja storitev 11.05.2017 11.04.2017
ZARAČUNAVANJE (»PREFAKTURIRANJE«) STORITEV MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV 03.04.2017 03.04.2017
UDELEŽBA NA SEJMU IN PRENOS BLAGA IZ SLOVENIJE V DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Blago, ki se iz prve namembne države članice pošlje neposredno v drugo namembno državo članico 27.03.2017 27.03.2017
PRODAJA BLAGA TER NAKNADNI ODKUP ISTEGA BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE – Določitev plačnika DDV skladno z določili ZDDV-1 15.03.2017 15.03.2017
OBVEZNOST OBRAČUNA DDV ZA PREJETO PREDPLAČILO, KI SE NANAŠA NA PRIHODNJO DOBAVO BLAGA Z MONTAŽO V DRUGI DRŽAVI ČLANICI 10.03.2017 10.03.2017
DOVOLITEV UPORABE NEPREMIČNINE ZA SLUŽNOST POTI ZA HOJO IN VOŽNJO – Transakcija, od katere se (ne) obračunava DDV? 28.02.2017 28.02.2017
DAJANJE OSEBNIH/TOVORNIH MOTORNIH VOZIL V (KRATKOROČNI ALI DOLGOROČNI) NAJEM – Opredelitev kraja opravljanja storitev 23.02.2017 23.02.2017
ODDAJANJE V NAJEM MOTORNIH VOZIL – Zaračunavanje kazni za prekršek, ki ga stori najemnik motornega vozila 16.02.2017 16.02.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV OD PREJETIH GRADBENIH STORITEV NA NEPREMIČNINI, KI JO DAVČNI ZAVEZANEC ODDAJA V NAJEM, OPROŠČEN PLAČILA DDV 09.02.2017 10.02.2017
KONČANJE STEČAJNEGA POSTOPKA BREZ OPRAVLJENEGA PREIZKUSA (PRIZNANJA) TERJATEV – Zmanjšanje obračunanega DDV 07.02.2017 07.02.2017
DOBAVA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO, KI JO OPRAVI MALI DAVČNI ZAVEZANEC – Vštevanje zneska v obdavčljivi promet ter obveznost pridobitve identifikacijske številke za namene DDV 31.01.2017 31.01.2017
OPRAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV DAVČNEMU ZAVEZANCU IZ TRETJE DRŽAVE – Sprememba PZDDV od 01.01.2017 naprej 23.01.2017 24.01.2017
IZPOLNJEVANJE OBRAZCA DDV-O – Razlika po računu za predplačilo in končnim računom ter vpisovanje v obračun DDV 19.01.2017 19.01.2017
PRAVNE STORITVE, KI SE NANAŠAJO NA SKLENITEV NAJEMNIH ALI ZAKUPNIH POGODB – Storitve, povezane z nepremičninami 06.01.2017 06.01.2017
NAKNADNI POPUST ZA PREDČASNO PLAČILO DOBAVITELJU BLAGA – Zmanjšanje obračunanega DDV 03.01.2017 03.01.2017
ODDAJANJE V NAJEM NEPREMIČNINE, KI LEŽI V SLOVENIJI, DAVČNEMU ZAVEZANCU, KI NI IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV V SLOVENIJI, TEMVEČ V DRUGI DRŽAVI ČLANICI UNIJE – Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 13.12.2016 13.12.2016
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV ZARADI PRENEHANJA POSLOVANJA (LIKVIDACIJE) DAVČNEGA ZAVEZANCA – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV pri nepremičninah 07.12.2016 07.12.2016
PRODAJA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA IN OPRAVLJANJE NEODVISNE EKONOMSKE DEJAVNOSTI SKLADNO Z DOLOČILI ZDDV-1 29.11.2016 29.11.2016
STORITVE IZVAJANJA IN OCENJEVANJA PREIZKUSOV ZNANJA (Certificiranje osebja glede ustrezne usposobljenosti in izdajanje certifikatov) – Določitev kraja opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 14.11.2016 14.11.2016
UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV ZA SUKCESIVNE DOBAVE BLAGA OZ. STORITVE, KI SE NANAŠAJO TUDI NA OBDOBJE, KO DAVČNI ZAVEZANEC ŠE NI BIL IDENTIFICIRAN ZA NAMENE DDV 08.11.2016 08.11.2016
NAKUP BLAGA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI UNIJE TER IZVOZ BLAGA IZ UNIJE KONČNEMU KUPCU 18.10.2016 18.10.2016
OBVEZNOST IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Davčni zavezanec opravlja izključno transakcije, katerih kraj opravljanja se opredeli ozemlje tretje države 13.10.2016 13.10.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 329