aktualno arhiv vse     Število vpisov: 329
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PROVIZIJA ZA SPLETNO REZERVACIJO NASTANITVE – Kraj opravljanja storitev skladno z določili ZDDV-1 03.10.2016 03.10.2016
PRODAJA AVTOMOBILSKIH DELOV, KI SE PO ODSTRANITVI IZ VOZILA PRODAJO NAPREJ KOT REZERVNI DELI – Obračun DDV po posebni ureditvi za rabljeno blago 29.09.2016 29.09.2016
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE S STRANI MALIH DAVČNIH ZAVEZANCEV, IDENTIFICIRANIH ZA NAMENE DDV NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 78. ČLENA ZDDV-1 27.09.2016 27.09.2016
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV SKLADNO Z DOLOČILI 39. člena ZDDV-1 – Statusno preoblikovanje upnika 21.09.2016 21.09.2016
(NE)IZPOLNITEV DDV OBVEZNOSTI NA OZEMLJU DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Mednarodna izmenjava podatkov FURS 13.09.2016 13.09.2016
DOBAVA OPREMLJENEGA STANOVANJA, KI JE DEL SOCIALNE POLITIKE – Uporaba splošne ali nižje stopnje DDV za dobavo opreme in pohištva 08.09.2016 08.09.2016
ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC – UVOZ BLAGA V SLOVENIJO IZ TRETJIH DRŽAV – Izkazovanje obračunanega DDV od uvoza blaga v obračunu DDV ali plačilo DDV, kot da bi bil uvozna dajatev 30.08.2016 30.08.2016
PREDLOŽITEV IZJAVE SKLADNO S 45. ČLENOM ZDDV-1 – SPREMEMBA 78. ČLENA PZDDV 22.08.2016 22.08.2016
DOLOČITEV UPORABNE POVRŠINE STANOVANJSKE HIŠE ZA NAMENE IZVAJANJA DOLOČIL ZDDV-1, KO SLEDNJA OBSEGA TUDI TEHNIČNE PROSTORE – Objekt, ki je ali ni del socialne politike 04.07.2016 08.07.2016
Večkratni popravki odbitka DDV zaradi spreminjanja namembnosti uporabe nepremičnine 17.06.2016 17.06.2016
Dobava (prodaja) motornega vozila po posebni ureditvi za obdavčljive preprodajalce – Vštevanje DMV v nabavno ceno pri ugotavljanju razlike v ceni, ki jo doseže obdavčljivi prodajalec 15.06.2016 15.06.2016
Opravljanje storitev prevajanja besedil društvu s sedežem v drugi državi članici – Opredelitev davčnega zavezanca ter kraja opravljanja storitev 08.06.2016 08.06.2016
Najem reklamnega prostora – Storitev, povezana z nepremičninami 13.05.2016 13.05.2016
Izkazovanje podatkov v obrazcu PD-O (»Poročilo 76.a člen«) – Vpisovanje podatkov o opravljenih (zaključenih) dobavah blaga in storitev in/ali podatkov o prejetih predplačilih 10.05.2016 10.05.2016
Plačilo storitev usposabljanja iz vožnje osebnega avtomobila, ki ga davčni zavezanec plača za zaposlenega delavca – Pravica do odbitka DDV 04.05.2016 04.05.2016
Stopnja DDV pri storitvah arhitekturnega projektiranja – Storitve priprave načrtov za stanovanjske objekte (hiše), ki so del socialne politike 25.04.2016 25.04.2016
Dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem – Gradbena storitev skladno s SKD 22.04.2016 22.04.2016
Pravica do zmanjšanja (popravka) obračunanega DDV po prenehanju opravljanja dejavnosti – Vložitev zahtevka s strani fizične osebe po prenehanju opravljanja dejavnosti kot s.p. 18.04.2016 18.04.2016
Dobava nepremičnine, ki v naravi predstavlja utrjeno (asfaltirano) dovozno cesto – Obravnava transakcije z vidika DDV 11.04.2016 11.04.2016
Obseg obdavčljivega prometa pri malih davčnih zavezancih – Upoštevanje datuma izdaje računa ali datum nastanka obdavčljivega dogodka? 04.04.2016 04.04.2016
Opravljanje dejavnosti, oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV – Takojšnje prenehanje identifikacije za namene DDV 29.03.2016 29.03.2016
DDV pri zadržanju blaga ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti – Vpliv izteka obdobja popravkov na popravek odbitka DDV oziroma na obračun DDV 09.03.2016 09.03.2016
Brezplačna pridobitev blaga iz druge države članice – (administrativne) obveznosti pridobitelja blaga z vidika DDV 29.01.2016 29.01.2016
Prenos blaga iz druge države članice v slovenijo z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu – Nastanek obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV 13.01.2016 13.01.2016
Zakonski predpisi, ki jih mora davčni zavezanec upoštevati pri izdaji računov pri (ne)gotovinskem poslovanju – Obvezni elementi izdanih računov 07.01.2016 07.01.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 329