aktualno arhiv vse     Število vpisov: 507
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
ODTEGLJAJ PRESEŽKA PO ZAČETKU POSTOPKA DAVČNEGA NADZORA – Zahtevek za vračilo dela presežka, ki se nanaša na transakcije, ki jih ta postopek ne zajema – Zavrnitev davčne uprave – Odbitek vstopnega DDV – Presežek DDV (C-446/18) : Agrobet CZ 14.05.2020 15.05.2020
Oprostitve DDV v zvezi z mednarodnim prevozom – Pojem »poleti na mednarodnih zračnih poteh za plačilo« - Dobava zrakoplova družbi, ki ni letalska družba A 19.07.2012 07.08.2012
TRANSAKCIJE V PRIMERU, DA PLAČILO DELNO TVORIJO STORITVE ALI BLAGO – Pogodba o rušenju – Pogodba o nakupu za razstavljanje – Transakcije, opravljene za plačilo (C-410/17) A 10.01.2019 14.01.2019
TEČAJ VOŽNJE MOTORNIH VOZIL, KI GA ZAGOTAVLJA AVTOŠOLA – Oprostitev DDV za nekatere dejavnosti, ki so v javnem interesu – Šolsko ali univerzitetno izobraževanje (C-449/17) A & G Fahrschul Akademie 14.03.2019 20.03.2019
PRENOS PRAVICE DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV – Kraj opravljanja storitev za namene DDV – Pojem podobne pravice (C-453/15) A in B 08.12.2016 12.12.2016
STORITVE, KI SE OPRAVLJAJO ZA NEPOSREDNE POTREBE PLOVIL, NAMENJENIH PLOVBI NA ODPRTEM MORJU, IN NJIHOVEGA TOVORA – Natovarjanje in raztovarjanje, ki ga opravi podizvajalec za račun posrednika (C-33/16) A Oy 04.05.2017 05.05.2017
Odsvojitev delnic hčerinske družbe in deleža v nadzorovani družbi s strani matične družbe – Področje uporabe DDV – Oprostitev – Storitve, opravljene v okviru odsvojitve delnic – Odbitnost DDV AB SKF 29.10.2009 09.11.2009
Upravljanje posebnih investicijskih skladov – Davčna oprostitev – Pojem »upravljanja« - Naloge depozitarja – Prenos upravnih nalog Abbey National 04.05.2006 18.06.2007
Oprostitev DDV pri storitvah, opravljenih za del oboroženih sil države, ki sodelujejo pri skupni obrambi Able UK 26.04.2012 03.05.2012
Identifikacija davčnih zavezancev za DDV – Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV, ker davčni zavezanec nima materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje ekonomske dejavnosti Ablessio 14.03.2013 19.03.2013
PREDPLAČILO ZA NAKUP BLAGA, KI NI BILO DOBAVLJENO – Pravica do odbitka DDV – Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije (C-660/16 in C-661/16) Achim Kollroß in Erich Wirtl 31.05.2018 01.06.2018
Pojem 'posredovanje osebja' za namene DDV - Posredovanje samozaposlenih voznikov tovornih vozil drugim prevoznim družbam, s sedežem v drugi državi članici EU ADV Allround 26.01.2012 30.01.2012
Ekonomski delodajalec zaposlenih in stroški pridobitve blaga in storitev, namenjenih osebju – Osebje, ki je napoteno k davčnemu zavezancu, ki uveljavlja pravico do odbitka, zaposleno pa je pri drugem davčnem zavezancu AES-3c Marica East 1 EOOD 18.07.2013 25.07.2013
Kupljena, a ne uporabljena vozovnica - Zračni promet in izvedba storitve prevoza – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV Air France-KLM in Hop!-Brit Air SAS 23.12.2015 23.12.2015
Kabel iz optičnih vlaken, ki povezuje dve državi članici, ki je delno zunaj ozemlja Skupnosti – Davčna pristojnost vsake države članice, omejena na dolžino kabla, ki je napeljan na njenem ozemlju Aktiebolaget NN 29.03.2007 06.04.2007
Nadomestilo v obliki pomoči (subvencija), ki pokrije del neodbitnega DDV – Delež DDV v zvezi s stroški za financiran projekt, vezanega na znesek pomoči Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. 16.05.2013 17.05.2013
Dobava/pridobitev blaga znotraj Skupnosti – Zavrnitev oprostitve zaradi nepravočasno predloženega dokaza o dobavi blaga Albert Collée 27.09.2007 17.10.2007
Nacionalna zakonodaja, ki določa podrobna pravila za vračilo preveč plačanega DDV – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti – Posebni ukrepi za odstopanje Alicja Sosnowska 10.07.2008 14.07.2008
Zmanjšanje davčne osnove za namene DDV zaradi neopravljene prodaje – Obseg obveznosti držav članic (C-337/13) Almos Agrárkülkereskedelmi 15.05.2014 16.05.2014
POSEBNA UREDITEV ZA POTOVALNE AGENCIJE – Zagotavljanje počitniških nastanitev v objektu, najetem pri drugih davčnih zavezancih – Dodatne storitve – Glavna ali pomožna storitev – Nižje stopnje davka – Nastanitev, ki jo da na razpolago potovalna agencija v lastnem imenu (C-522/17) Alpenchalets Resorts 19.12.2018 27.12.2018
Nacionalna zakonodaja, ki določa zastaralni rok treh let za vračilo preveč plačanega DDV Alstom Power Hydro 21.01.2010 16.03.2010
OBVEZNOST REGISTRACIJE NOSILCEV ŽIVILSKE DEJAVNOSTI TER OBVEZNOST SLEDLJIVOSTI ŽIVIL IN IDENTIFIKACIJE DOBAVITELJA – Vpliv na pravico do odbitka DDV – Morebitni fiktivni dobavitelj (C-329/18) Altic 03.10.2019 04.10.2019
PRIDOBITEV NEPREMIČNIN, KI NISO VPISANE V NACIONALNI REGISTER NEPREMIČNIN – Izdatki v zvezi s prvim vpisom v navedeni register, ki jih krije pridobitelj – Uporaba specializiranih tretjih družb – Sodelovanje pri opravljanju storitve ali pri izdatkih za naložbe, izvedenih za potrebe podjetja – Odbitek vstopnega davka (C-707/18) Amărăşti Land Investment 19.12.2019 20.12.2019
Pogoji za uvedbo sistema enega davčnega zavezanca s strani države članice za matične in odvisne družbe Ampliscientifica in Amplifin 22.05.2008 23.05.2008
Kraj dobave blaga pri prevozu potnikov in postanki na tretjem ozemlju Antje Köhler 23.03.2006 19.07.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 507