aktualno arhiv vse     Število vpisov: 505
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
Obveznost obračuna DDV od kraje blaga British American Tobacco in Newman Shipping 14.07.2005 24.02.2006
Zagotavljanje obrokov zaposlenim v kantini družbe po ceni, nižji od lastne cene Hotel Scandic Gåsabäck 20.01.2005 16.05.2006
PRODAJA BLAGA, OBDAVČENEGA Z NIČELNO STOPNJO, OPREMLJENEGA Z BLAGOM, OBDAVČENIM PO SPLOŠNI STOPNJI – Bivalne prikolice – Enotna dobava – Oprostitev z vračilom plačanega DDV (C-251/06) Talacre Beach Caravan Sales 06.07.2006 06.07.2006
Zaporedne (verižne) dobave blaga in obračun DDV EMAG Handel Eder 06.04.2006 17.07.2006
Kraj dobave blaga pri prevozu potnikov in postanki na tretjem ozemlju Antje Köhler 23.03.2006 19.07.2006
Razporeditev določenih splošnih stroškov na poslovno enoto in vračilo DDV FCE Bank 23.03.2006 24.07.2006
Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami in obračun DDV Heger Rudi 07.09.2006 07.09.2006
Poenostavljeni postopki za obračunavanje in pobiranje DDV pri podjetjih za mednarodni prevoz oseb s sedežem v drugi državi članici Komisija proti Republiki Avstriji 28.09.2006 02.10.2006
Pravica do odbitka vstopnega DDV pri nakupu, uporabi in vzdrževanju vozil Stradasfalti 14.09.2006 01.12.2006
Uporaba nepremičnine, ki je del poslovnih sredstev podjetja, za zasebno rabo davčnega zavezanca in določitev davčne osnove za DDV Wollny 14.09.2006 04.12.2006
Izdelava in popravilo zobne protetike - Transakcije znotraj Skupnosti v primerjavi s transakcijami, ki so oproščene na ozemlju države članice - Načelo davčne nevtralnosti Eurodental Sàrl 07.12.2006 13.12.2006
Izdelava in popravilo zobne protetike, ki ga opravi posrednik, ki nima statusa zobozdravnika ali zobnega tehnika - Obseg oprostitve VDP Dental Laboratory NV 14.12.2006 15.12.2006
Pravica do odbitka vstopnega DDV od svetovalnih storitev glede ugotovitve zneska terjatve, ki je nastala preden je bil njen imetnik zavezan DDV Investrand 08.02.2007 19.02.2007
Dobava in opravljanje storitev v povezavi z zrakoplovi in oprostitev DDV Cimber Air 16.09.2004 20.02.2007
Povratni učinek spremembe nacionalne zakonodaje in odbitek vstopnega DDV Goed Wonen 26.04.2005 21.02.2007
Oprostitev plačila DDV za storitve tesno povezane z (zunaj)bolnišnično zdravstveno oskrbo Ygeia 01.12.2005 22.02.2007
Oprostitev plačila DDV transakcij leasinga in dajanja v najem nepremičnin Turn- und Sportunion Waldburg in Barris 12.01.2006 26.02.2007
Oprostitev plačila DDV za zavarovalne transakcije Komisija proti Helenski republiki 07.12.2006 26.02.2007
Oprostitev plačila DDV za zavarovalne transakcije Arthur Andersen & Co. Accountants 03.03.2005 28.02.2007
Oprostitev plačila DDV od dajanja v najem nepremičnin – Pogodba o uporabi do preklica Temco Europe 18.11.2004 01.03.2007
Oprostitev plačila DDV od dajanja v najem nepremičnin – Garaže in površine za parkiranje, privezi za plovila, skladiščenje plovil na kopnem Fonden Marselisborg Lystbådehavn 03.03.2005 01.03.2007
Oprostitev plačila DDV za dobave blaga, ki niso upravičene do odbitka in preprodaja vozil, ki jih je rabljeno kupilo lizing podjetje Jyske Finans 08.12.2005 01.03.2007
Kraj opravljanja storitev pri storitvah posrednikov in obračun DDV D. Lipjes 27.05.2004 02.03.2007
Odbitek vstopnega DDV – Odbitni delež za blago in storitve, ki se uporabljajo za obdavčljive in oproščene transakcije António Jorge 26.05.2005 02.03.2007
Odbitek vstopnega davka – Nepremičnina, ki se delno uporablja za namene dejavnosti in delno za zasebne namene P. Charles in T. S. Charles‐Tijmens 14.07.2005 02.03.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 505