aktualno arhiv vse     Število vpisov: 507
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
NACIONALNI DAVKI, KI JIH JE MOGOČE OZNAČITI KOT PROMETNE DAVKE – Pojem prometni davek – Lokalni davek na prodajo – Bistvene značilnosti DDV (C-475/17) Viking Motors in drugi 07.08.2018 10.08.2018
POPRAVEK ODBITKA DDV ZA NEPREMIČNINO, PRIDOBLJENO KOT INVESTICIJSKO BLAGO – Prvotna uporaba za dejavnost, ki ne daje pravice do odbitka, nato pa tudi za dejavnost, obdavčeno z DDV – Javni organ ter status davčnega zavezanca v trenutku obdavčljive transakcije (C-140/17) Gmina Ryjewo 25.07.2018 26.07.2018
TRANSAKCIJE V ZVEZI S PLAČILI IN TRANSFERJI – NAČRT PLAČILA ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV Z DIREKTNO OBREMENITVIJO – Oprostitev plačila DDV (C-5/17) DPAS 25.07.2018 27.07.2018
POSEBNA UREDITEV RABLJENEGA BLAGA – Pojem rabljeno blago – Blago, ki vsebuje plemenite kovine ali drage kamne in ki ga je preprodajal trgovec – Predelava navedenega blaga po prodaji – Pridobitev plemenitih kovin ali dragih kamnov – Pojem plemenite kovine ali dragi kamni (C-154/17) E LATS 11.07.2018 12.07.2018
ODDAJANJE NEPREMIČNINE S STRANI HOLDINŠKE DRUŽBE NJENI ODVISNI DRUŽBI – DDV, ki ga je holdinška družba plačala od izdatkov za pridobitev deležev v drugih podjetjih – Odbitek vstopnega davka (C-320/17) Marle Participations 05.07.2018 09.07.2018
IZDAJA TOČK, KI OMOGOČAJO DRAŽENJE NA SPLETNIH DRAŽBAH – Storitve, opravljene za plačilo – Davčna osnova za namene DDV (C-544/16) Marcandi 05.07.2018 06.07.2018
PRAVICA DO ODBITKA DDV ZA TRANSAKCIJE NAKUPA INVESTICIJSKEGA BLAGA – Vsebinski pogoji pravice do odbitka DDV – Dejanska dobava blaga (C-459/17 in C-460/17) SGI in Valériane 27.06.2018 28.06.2018
DOBAVA NEPREMIČNINE PRED PRISTOPOM REPUBLIKE BOLGARIJE K EVROPSKI UNIJI – Obveznost popravka začetnega odbitka DDV (C-364/17) Varna Holideis 27.06.2018 04.07.2018
UVOZ, KI MU SLEDI DOBAVA ZNOTRAJ UNIJE – Dokaz za pošiljanje ali prevoz blaga v drugo državo članico – Prenos pravice do razpolaganja z blagom na pridobitelja – Oprostitve plačila DDV pri uvozu (C-108/17) Enteco Baltic 20.06.2018 21.06.2018
PRENOS BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO ZA NAMENE DDV – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet (C-39/17) Lubrizol France 14.06.2018 20.06.2018
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA PREMOŽENJU, KI JE V LASTI OBČINE, PROTI PLAČILU ODŠKODNINE DRŽAVI, ZA IZGRADNJO DRŽAVNE CESTE – Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik – Pojem odškodnina (C-665/16) Gmina Wrocław 13.06.2018 13.06.2018
PRENOS NEPREMIČNINE NA DELNIČARJA, KI GA OPRAVI DELNIŠKA DRUŽBA KOT PLAČILO ZA ODKUP NJEGOVIH DELNIC – Dobava blaga za plačilo (C-421/17) Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie 13.06.2018 18.06.2018
PREDPLAČILO ZA NAKUP BLAGA, KI NI BILO DOBAVLJENO – Pravica do odbitka DDV – Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije (C-660/16 in C-661/16) Achim Kollroß in Erich Wirtl 31.05.2018 01.06.2018
POSEBNA UREDITEV ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE – Ureditev oprostitve – Obveznost odločitve za uporabo posebne ureditve v referenčnem koledarskem letu (C-566/16) Dávid Vámos 17.05.2018 18.05.2018
OPUSTITEV PLAČILA DDV, KI IZHAJA IZ LETNEGA OBRAČUNA, V ZAKONSKO PREDPISANEM ROKU – Nacionalna ureditev, ki določa kazen odvzema prostosti, samo če znesek neplačanega DDV presega določen inkriminacijski prag – Nacionalna ureditev, ki določa nižji inkriminacijski prag za opustitev plačila davčnih odtegljajev v zvezi z davkom od dohodka (C-574/15) Scialdone 02.05.2018 08.05.2018
ODBITEK VSTOPNEGA DAVKA – PRAVICA DO VRAČILA DDV – Transakcije, ki se nanašajo na davčno obdobje, za katero je bil končan davčni nadzor že opravljen – Možnost davčnega zavezanca, da popravi obračune davka, glede katerih je bil davčni nadzor že opravljen (C-81/17) Zabrus Siret SRL 26.04.2018 04.05.2018
PRIDOBITEV BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI, KI JE PREDMET POZNEJŠE DOBAVE – Oprostitev – Trikotni posel – Ukrepi za poenostavitev – Popravek rekapitulacijskega poročila (C-580/16) Firma Hans Bühler 19.04.2018 23.04.2018
PRAVICA DO ODBITKA DDV – ROK, KI JE Z NACIONALNO ZAKONODAJO DOLOČEN ZA UVELJAVLJANJE TE PRAVICE – Odbitek dodatnega DDV, ki je bil plačan državi in ki je bil predmet dokumentov, s katerimi so bili po naknadni odmeri davka popravljeni prvotni računi – Začetek teka roka ( C-8/17) Biosafe - Indústria de Reciclagens 12.04.2018 18.04.2018
OBVEZNOST POPRAVKA NEUPRAVIČENIH ODBITKOV DDV V PRIMERIH, V KATERIH ZAČETNI ODBITEK ZAKONSKO NI BIL MOGOČ – Dobava zemljišč – Navedba davka na prvotnem računu ter dobaviteljeva sprememba te navedbe (C-532/16) SEB bankas 11.04.2018 16.04.2018
DDV, KI JE PLAČAN IN ZARAČUNAN VEČ LET PO DOBAVI ZADEVNEGA BLAGA – Zavrnitev priznanja pravice do vračila, ker je potekel prekluzivni rok, ki je začel teči s trenutkom dobave blaga – Pravica do vračila DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila (C-533/16) Volkswagen 21.03.2018 23.03.2018
NEPLAČILO DOLGOVANEGA DDV – Nacionalna zakonodaja, ki določa upravno sankcijo in kazensko sankcijo za ista dejanja – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (C-524/15) Luca Menci 20.03.2018 21.03.2018
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju (C-159/17) Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius 07.03.2018 08.03.2018
NEPREMIČNINA, KI NI ZASEDENA, VENDAR JE NA VOLJO NA TRGU Z NAMENOM ODDAJE – Dolžnost popravka začetnega odbitka DDV – Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem – Pravica do izbire za obdavčitev (C-672/16) Imofloresmira – Investimentos Imobiliários 28.02.2018 01.03.2018
OPROSTITEV DDV PRI IZVOZU – Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom (C-307/16) Stanisław Pieńkowski 28.02.2018 02.03.2018
ZNESEK ZAMUDNIH OBRESTI, DOLGOVANIH NA PODLAGI NACIONALNEGA PRAVA – Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu – Vračilo presežnega DDV – Zamuda pri vračilu (C-387/16) Nidera 28.02.2018 05.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 507