aktualno arhiv vse     Število vpisov: 506
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
Uporaba blaga, pridobljenega v okviru dejavnosti – Obravnava kot dobava, opravljena za plačilo – Davčna osnova za namene DDV Het Oudeland Beheer 28.04.2016 29.04.2016
Insolventnost – Postopek dogovora z upniki ter delno plačilo terjatev v zvezi z DDV Degano Transporti 07.04.2016 08.04.2016
Storitve obravnave škodnih zahtevkov, ki se opravljajo v imenu in na račun zavarovatelja – Pojem zavarovalne transakcije za namene DDV Aspiro 17.03.2016 23.03.2016
Opravljanje storitev, ki so tesno povezane s socialnim skrbstvom in socialnovarstvenim delom – Oskrbovana stanovanja Les Jardins de Jouvence 21.01.2016 27.01.2016
Kupljena, a ne uporabljena vozovnica - Zračni promet in izvedba storitve prevoza – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV Air France-KLM in Hop!-Brit Air SAS 23.12.2015 23.12.2015
Kraj elektronsko opravljenih storitev - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti WebMindLicenses 17.12.2015 18.12.2015
Posebni investicijski skladi – Oprostitev DDV pri upravljanju posebnih investicijskih skladov – Dejansko gospodarjenje z nepremičnino Fiscale Eenheid X 09.12.2015 11.12.2015
Pojem oseba javnega prava za namene DDV – Delniška družba zadolžena za to, da v avtonomni regiji Azori zagotavlja storitve na področju načrtovanja in upravljanja zdravstvene službe Saudacor 29.10.2015 30.10.2015
Prodaja, ki jo je opravil subjekt, ki šteje za neobstoječ - Pravica do odbitka DDV PPUH Stehcemp 22.10.2015 28.10.2015
Odbitek DDV, plačanega za pridobitev ali proizvodnjo investicijskega blaga - Rekreacijska pot, neposredno namenjena brezplačni javni uporabi - Uporaba rekreacijske poti kot sredstvo za izvajanje obdavčenih transakcij Sveda 22.10.2015 29.10.2015
Transakcije menjave virtualne valute bitcoin v običajne valute – Predmet obdavčitve z DDV (C-264/14) David Hedqvist 22.10.2015 23.10.2015
Davčni zavezanci – Razlaga izraza neodvisno – Občinski subjekt – Ekonomske dejavnosti, ki jih organizacijska enota občine ne opravlja kot državni organ Gmina Wroclaw 29.09.2015 01.10.2015
Kazenski postopek v zvezi s kaznivimi dejanji na področju DDV - Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni absolutni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana I. Tariccu in ostali 08.09.2015 12.10.2015
Pavšalna pogodba o opravljanju svetovalnih storitev - Nujnost dokaza o dejansko opravljenih storitvah - Pojem opravljanje storitev Asparuhovo Lake Investment Company 03.09.2015 04.09.2015
Dobava blaga za oskrbovanje plovil za plovbo na odprtem morju – Dobave posrednikom, ki delujejo v svojem imenu Fast Bunkering Klaipeda 03.09.2015 07.09.2015
Pavšalni znesek kot garancija za okvaro rabljenega vozila – Pojem zavarovalna transakcija – Pojem opravljanje storitev Mapfre asistencia in Mapfre warranty 16.07.2015 23.07.2015
Opravljanje storitev za hčerinske družbe – DDV, ki sta ga plačali holdinški družbi za pridobitev kapitala, investiranega v njunih hčerinskih družbah Larentia + Minerva in Marenave Schiffahrts 16.07.2015 24.07.2015
Prodaja zemljišč, ki spadajo v osebno premoženje fizične osebe, ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik – Davčni zavezanec, ki deluje kot tak Petar Kezić, s.p., Trgovina Prizma 09.07.2015 16.07.2015
Prekvalifikacija transakcije s strani nacionalne davčne uprave v gospodarsko dejavnost, ki je predmet DDV – Načelo pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo Radu Florin Salomie in Nicolae Vasile Oltean 09.07.2015 20.07.2015
Obveznost identifikacije zavezanca za DDV po uradni dolžnosti – Obdavčljivost veterinarsko-zdravstvenih storitev – Načelo pravne varnosti in zaupanja v pravo Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei 09.07.2015 22.07.2015
Vračilo nepremičnine, ki je predmet pogodbe o finančnem leasingu, leasingodajalcu – Pojem »preklic naročila, zavrnitev, celotno ali delno neplačilo« - Pravica leasingodajalca do zmanjšanja davčne osnove NLB Leasing 02.07.2015 03.07.2015
Bolnišnična in zdravstvena oskrba – Tesno povezane dejavnosti – Obdavčitev z DDV dejavnosti prevoza organov in vzorcev človeškega izvora zaradi medicinske analize ali zdravstvene ali terapevtske oskrbe Nathalie De Fruytier 02.07.2015 17.07.2015
Pravica do odbitka DDV pri uvozu blaga, za katerega je zavezan prevoznik, ki ni ne uvoznik ne lastnik zadevnega blaga DSV Road 25.06.2015 26.06.2015
Davčna osnova za namene DDV – Vključitev zneska občinskih dajatev, ki jih plačuje družba s koncesijo za upravljanje omrežja za distribucijo plina, v davčno osnovo Lisboagás GDL 11.06.2015 11.06.2015
Določitev kraja opravljanja storitev – Prejemnik storitve, identificiran za DDV v več državah članicah – Pošiljanje ali prevoz iz države članice, v kateri je bila storitev dejansko opravljena SMK kft 30.04.2015 05.05.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 506