O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 19.10.2019
Uporaba do: 30.12.2020
Datum vpisa: 09.10.2019

Posebnost glede uporabe – glej:
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1;
.. Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1.
Prehodna določba po 2. členu SZ-1D; postopki začeti pred uveljavitvijo novele, se končajo v skladu z dosedanjimi določbami.

Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 150. člena in tretja alineja prvega odstavka 196. člena SZ-1.doc
Odločba Ustavnega sodišča – prvi odstavek 195. člena SZ-1.doc

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 220
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Kombinirana nomenklatura za leto 2024 01.07.2024 13.06.2024
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025) 01.01.2025 08.04.2024
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 05.04.2024
NAVODILO o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020 16.04.2024 14.03.2024
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2023 [!] 05.01.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 220