O dokumentu: PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 01.01.2022
Uporaba do: 31.12.2022
Datum vpisa: 26.08.2022
Članek nima posebnosti! Priloga I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.pdf
UL EU 151/22 - Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/859 z dne 24. maja 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 26.09.2023
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 17.06.2023 21.12.2022
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD - neuradno prečiščeno besedilo) 20.02.2008 [!] 15.04.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5