aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Obrnjena davčna obveznost in pravica do odbitka vstopnega DDV 02.03.2010 02.03.2010
Vračila DDV po 01.01.2010 07.06.2010 07.06.2010
Pomembnejši spremembi PZDDV od 03.04.2010 23.06.2010 23.06.2010
DDV in gradbeništvo ter nekatere transakcije v povezavi z nepremičninami - 1. del 28.02.2011 28.02.2011
DDV in gradbeništvo ter nekatere transakcije v povezavi z nepremičninami - 2. del 21.03.2011 21.03.2011
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih - ZPreZP - 1. del 29.03.2011 29.03.2011
ZPreZP v povezavi s spremenjenimi določili ZDDV-1 - novela ZDDV-1D (2. del) 07.04.2011 07.04.2011
Popravek obračunanega DDV s strani upnikov v primeru prisilnih poravnav in stečajev (vključujoč tudi spremembe ZDDV-1 v veljavi od 20.10.2011 naprej) 24.10.2011 24.10.2011
Osnove in posebnosti verižnih - tri in večstranskih poslov 28.08.2012 28.08.2012
Transakcije z nepremičninami v povezavi z določili ZDDV-1 01.10.2012 01.10.2012
Novosti (spremembe) pri obdavčitvi z DDV ob vstopu Hrvaške v EU 30.05.2013 04.06.2013
Dve, tri besede o odbitku DDV 24.10.2013 24.10.2013
Pridobitev / uvoz / nabava prevoznih sredstev (osebnih in/ali tovornih) - Obdavčitev z DDV (1. del) 19.12.2013 19.12.2013
Odbitek DDV pri pridobitvi / uvozu / nabavi prevoznih sredstev (osebnih in/ali tovornih) ter obdavčitev z DDV pri prodaji le-teh (2. del) 13.01.2014 13.01.2014
Zmanjšanje obračunanega DDV in popravek odbitka DDV 19.05.2014 19.05.2014
Prenehanje identifikacije za namene DDV – Blago, za katerega je bila deloma ali v celoti uveljavljena pravica do odbitka DDV – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV? 25.09.2014 25.09.2014
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (1. del) 02.12.2014 02.12.2014
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (2. del) 10.12.2014 10.12.2014
Pridobitev blaga znotraj Unije - DDV obravnava s praktičnimi primeri 05.11.2015 05.11.2015
Prejeta in dana predplačila ter obveznost obračuna DDV 02.12.2015 02.12.2015
Prenehanje identifikacije za namene DDV ob prehodu na posebno ureditev za male davčne zavezance – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev 10.02.2016 10.02.2016
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce rabljenega blaga – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri 22.03.2016 22.03.2016
ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV-O PRI RAZLIČNIH POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN/ALI PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (postopek osebnega stečaja, prisilne poravnave, stečajni postopek nad pravno osebo, likvidacija) 01.07.2016 01.07.2016
DDV VIDIK OBDAVČITVE OBRATOVALNIH STROŠKOV V POVEZAVI Z ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM 23.12.2016 23.12.2016
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek 12.05.2017 12.05.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42