aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 14.02.2023 [!] 06.09.2023
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 18.04.2023 05.04.2023
05.4 GRADBENI ZAKON (GZ-1) 18.08.2022 04.08.2022
05.3a UREDBA o razvrščanju objektov 30.07.2022 15.07.2022
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 22.01.2022 17.04.2023 10.01.2022
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 19.06.2021 13.02.2023 [!] 07.06.2021
02.1 ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1) 01.01.2021 04.01.2021
10. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek 01.01.2020 23.12.2019
05.2b Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 20.04.2019 23.07.2019
05.2d Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe 20.04.2019 08.04.2019
05.2c Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 16.06.2018 20.07.2018
07. POJASNILO 1 k SRS 5 (2016) - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2016 [!] 18.04.2017
14. Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja 14.03.2012 03.10.2016
13.b VZORCI internih aktov - popis poslovnih prostorov, dodelitev oznak poslovnim prostorom in pravila za dodeljevanje zaporednih številk 01.12.2015 04.01.2016
13.a Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2015 [!] 30.11.2015
12.a Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 23.12.2014
12. ZAKON O DAVKU NA FINANČNE STORITVE (ZDFS - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 16.12.2014
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 01.07.2013 24.06.2013
08.c Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.03.2013 04.03.2013
08.b Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
08.a Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2013 [!] 11.12.2012
08.1 ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1) 28.07.2012 30.07.2012
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila 14.07.2012 16.07.2012
11. ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012 [!] 06.06.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29