aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 02.07.2009 30.06.2013 24.06.2009
02. ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV) 01.03.2010 30.06.2012 10.02.2010
02. ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV) 01.07.2012 31.12.2020 06.06.2012
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila 16.04.2010 13.07.2012 [!] 12.05.2010
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2007 31.12.2012 [!] 20.11.2006
05. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 12.01.2010 31.12.2010 13.01.2010
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 01.01.2011 27.07.2012 27.07.2010
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 28.07.2012 27.12.2013 31.07.2012
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 01.01.2014 01.01.2014 [!] 13.12.2013
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 28.12.2013 20.03.2015 [!] 31.12.2013
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 21.03.2015 31.05.2018 24.03.2015
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 01.06.2018 08.05.2020 05.06.2018
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 09.05.2020 04.02.2021 11.05.2020
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 05.02.2021 31.05.2022 10.02.2021
05.2a UREDBA o razvrščanju objektov 02.06.2018 29.07.2022 05.06.2018
05.2b Vrste prostorov - uporaba od 03.04.2018 do 19.04.2019 03.04.2018 19.04.2019 05.06.2018
05.3 GRADBENI ZAKON (GZ-1) 01.06.2022 17.08.2022 28.12.2021
05.a Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena 14.01.2012 31.05.2018 20.12.2012
05.a Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena 27.03.2010 13.01.2012 14.06.2010
05.b Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe - uporaba od 07.06.2012 do 21.02.2013 07.06.2012 21.02.2013 20.12.2012
05.b Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe - uporaba od 27.06.2009 do 06.06.2012 27.06.2009 06.06.2012 15.12.2010
05.b Vrste prostorov - uporaba od 28.03.2013 do 02.04.2018 28.03.2013 02.04.2018 08.08.2013
05.c Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (neuradno prečiščeno besedilo) 29.03.2013 31.05.2018 04.04.2013
05.c Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost 01.11.2008 08.03.2013 14.06.2010
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2012 16.06.2017 07.06.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 43