aktualno arhiv vse     Število vpisov: 72
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
01. ZAKON O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-2) 01.01.2007 [!] 17.11.2006
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 01.07.2013 24.06.2013
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 02.07.2009 30.06.2013 24.06.2009
02. ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV) 01.03.2010 30.06.2012 10.02.2010
02. ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV) 01.07.2012 31.12.2020 06.06.2012
02.1 ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1) 01.01.2021 04.01.2021
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila 16.04.2010 13.07.2012 [!] 12.05.2010
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila 14.07.2012 16.07.2012
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2013 [!] 11.12.2012
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2007 31.12.2012 [!] 20.11.2006
03.a Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu 01.01.2007 12.01.2007
04. ZAKON O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-2) 19.10.2010 05.10.2010
05. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 12.01.2010 31.12.2010 13.01.2010
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 01.01.2011 27.07.2012 27.07.2010
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 28.07.2012 27.12.2013 31.07.2012
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 01.01.2014 01.01.2014 [!] 13.12.2013
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 28.12.2013 20.03.2015 [!] 31.12.2013
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 21.03.2015 31.05.2018 24.03.2015
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 01.06.2018 08.05.2020 05.06.2018
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 09.05.2020 04.02.2021 11.05.2020
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 05.02.2021 31.05.2022 10.02.2021
05.2a UREDBA o razvrščanju objektov 02.06.2018 29.07.2022 05.06.2018
05.2b Vrste prostorov - uporaba od 03.04.2018 do 19.04.2019 03.04.2018 19.04.2019 05.06.2018
05.2b Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019 20.04.2019 23.07.2019
05.2c Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov 16.06.2018 20.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 72