aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Uničenje vozila v prometni nesreči kot primankljaj ali izguba blaga zaradi višje sile in DDV 28.09.2009 18.03.2010
Organiziranje konkretnih projektov in opravljanje raznih storitvenih dejavnosti poverjenih s strani občine razvojni agenciji – Izkrivljanje konkurence in (ne)obračun DDV 06.01.2009 17.06.2009
Pogodba o najemu oz. Pogodba z odloženim plačilom – Izročitev blaga, ki se šteje za promet blaga – Obračun DDV 13.11.2008 18.06.2009
Storitve avtošol kot oproščene ali obdavčene storitve - Povezanost pravnih subjektov in doseganje praga obvezne identifikacije za namene DDV 08.10.2008 17.06.2009
Uničenje tovornega vozila zaradi višje sile in DDV – Storniranje izstopnega DDV, popravek odbitka vstopnega DDV 09.09.2008 15.05.2009
Dokazovanje v postopku DIN in odbitek vstopnega DDV – Sredstva potrebna za opravljanje dejavnosti – Uporaba v (ne)poslovne namene 09.09.2008 09.06.2009
Dajanje plovil v najem in v zakup ter oprostitev plačila DDV 20.05.2008 08.06.2009
Dolžnost plačila DDV od prodanih ribolovnih dovolilnic – Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti 26.02.2008 28.05.2009
Uporaba storitev za neposlovne namene – Vstopnice za prireditev 01.10.2007 03.09.2009
Uporaba blaga lastne izdelave in pravica do odbitka DDV 29.01.2007 17.06.2011
Promet nepremičnin (prva vselitev ali uporaba) - obračun DDV ali DPN 11.09.2006 17.08.2007
Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe v stečajnem postopku in neobdavčljiv promet prenosa podjetja 11.09.2006 08.08.2007
Prenos podjetja ali nakup osnovnih sredstev in pravica do odbitka vstopnega DDV 11.09.2006 07.08.2007
Odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini – Odmera DPN za primere (ne)plačila DDV 05.06.2006 18.09.2009
Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga 29.05.2006 29.08.2007
Zamenjava blaga kot obdavčljiva transakcija dobave blaga 07.11.2005 22.08.2007
Poslan račun in opravljanje storitev 23.05.2005 15.06.2006
Prenos premoženjske pravice kot opravljen promet storitev po ZDDV 04.04.2005 22.06.2006
Posredovanje delovne sile ali opravljanje storitev in obračun DDV 14.03.2005 16.08.2007
Plačilo na podlagi sporazuma o razveljavitvi pogodbe – pogodbena kazen (odškodnina ali promet storitev) 24.01.2005 07.09.2007
Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe v stečajnem postopku in neobdavčljiv promet prenosa podjetja 06.12.2004 08.08.2007
Končni obračun in plačilo prometnega davka neplačanih terjatev finančnega leasinga – Pojasnilo/mnenje kot predpis – obračun zamudnih obresti 15.11.2004 04.06.2008
Zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti – Oprema, nabavljena pred uveljavitvijo DDV 13.09.2004 21.05.2013
Prenos lastninske pravice na osnovnih sredstvih po prenehanju opravljanja dejavnosti in obračun DDV 22.03.2004 30.05.2006
Opravljene storitve in pravica do odbitka vstopnega DDV 22.05.2003 27.06.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51