aktualno arhiv vse     Število vpisov: 71
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Oprostitev dobave blaga znotraj Unije, pri kateri je kupec dolžan poskrbeti za prevoz blaga – Solidarna odgovornost dobavitelja za plačilo DDV, kadar kupec ne izpolni obveznosti prevoza blaga v drugo državo članico 12.11.2012 12.11.2012
Večstranski posli pri dobavi blaga v drugo državo članico EU, kupca blaga v nadaljnjih transakcijah predložita ID številko za DDV namembne države članice 22.05.2012 22.05.2012
Transakcija najema ali uporabe prostora za trženje z vidika DDV 02.04.2012 02.04.2012
Obdavčitev transakcij z nepremičninami, pri katerih skupna izjava skladno z določili 45. člena ZDDV-1 ni bila predložena 13.02.2012 13.02.2012
Vsebina računa, izdanega s strani malega davčnega zavezanca 10.01.2012 10.01.2012
Izvoz osebnega avtomobila, pri pridobitvi katerega ni bila uveljavljena pravica do odbitka DDV – Sklicevanje na veljavno določbo ZDDV-1 na izdanem računu 20.10.2011 20.10.2011
Predložitev izjave po 45. členu ZDDV-1 pri prodaji nepremičnin, na katerih je/ni postavljen objekt ter določitev plačnika DDV 26.09.2011 26.09.2011
Večstranski posli pri dobavi blaga v drugo državo članico EU - Račun se izda davčnemu zavezancu, s sedežem v tretji državi 19.09.2011 19.09.2011
Popravek obračuna DDV pri dobavi blaga znotraj EU, opravljeni s strani slovenskega davčnega zavezanca davčnemu zavezancu v drugo državo članico, kateremu je bila odvzeta identifikacijska številka za namene DDV 29.07.2011 01.08.2011
Oproščena dobava blaga znotraj Unije ali dobava blaga na ozemlju Slovenije pri zaporednih dobavah istega blaga 28.06.2011 28.06.2011
Pripojitev gospodarske družbe in nadaljevanje najemnega razmerja v povezavi z obdavčevanjem najemnine za namene DDV 03.03.2011 03.03.2011
Obdavčena transakcija storitve dajanja nepremičnin v (pod)najem na podlagi izjave po 45. členu ZDDV-1 – Naknadna sprememba pogojev 31.01.2011 31.01.2011
Storitve prevoza blaga v povezavi z izvozom blaga iz Skupnosti za davčnega zavezanca iz druge države članice 11.10.2010 12.10.2010
Podaritev nepremičnine in izjava po 45. členu ZDDV-1 20.07.2010 21.07.2010
Prevoz blaga, opravljen s strani slovenskega davčnega zavezanca drugemu davčnemu zavezancu v povezavi z uvozom blaga v Skupnost (spremembe PZDDV od 03.04.2010 naprej!) 10.05.2010 11.05.2010
Uporaba obrnjenega davčnega bremena po 76.a členu ZDDV-1 pri nekaterih transakcijah z nepremičninami 15.02.2010 17.02.2010
Davčna stopnja DDV pri prodaji stanovanja davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV 09.09.2008 10.09.2008
Obračun DDV pri prodaji stanovanja fizični osebi - občanu 21.05.2008 22.05.2008
Obračun DDV ob prodaji motornega vozila, pridobljenega s prenosom iz gospodinjstva v podjetje 13.07.2007 13.07.2007
Pravica do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami in pravočasna podaja skupne izjave 04.07.2007 05.07.2007
Trikotni posel Nemčija – Slovenija – Hrvaška (izvoz blaga iz Skupnosti) 21.05.2007 21.05.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 71