aktualno arhiv vse     Število vpisov: 120
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Povezane osebe in identifikacija za namene DDV 24.06.2008 24.06.2008
Vpliv odprodaje opredmetenih osnovnih sredstev ob prenehanju opravljanja dejavnosti na identifikacijo za namene DDV 19.08.2008 20.08.2008
Zadržanje zalog ob prenehanju opravljanja dejavnosti – DDV in dohodnina 23.02.2009 24.02.2009
Rok za knjiženje računov in drugih poslovnih dogodkov 30.06.2009 03.07.2009
(Samo)obdavčitev z DDV od storitev uporabe avtocest, ki ležijo v drugi državi članici, kot je Slovenija, in na to uporabo vezane storitve obdelave podatkov 12.10.2009 12.10.2009
Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009 - storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je enaka vrednosti opravljene storitve 04.01.2010 05.01.2010
Likvidnostni vpliv uvedbe obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1 18.01.2010 22.01.2010
Prejem predplačila za gradbene storitve v letu 2009, storitev je izvedena v letu 2010, vrednost predplačila je manjša od vrednosti opravljene storitve 18.01.2010 19.01.2010
Popravljanje davčnega obračuna DDV (DDV-O) po noveli ZDDV-1B in ZDavP-2B 12.02.2010 15.02.2010
Uporaba obrnjenega davčnega bremena po 76.a členu ZDDV-1 pri nekaterih transakcijah z nepremičninami 15.02.2010 17.02.2010
Gradbene storitve in 76.a člen ZDDV-1 (investitor – glavni izvajalec – podizvajalec) 01.03.2010 02.03.2010
Gradbene storitve 76. ali 76.a člen ZDDV-1 (upravnik stavbe) 02.03.2010 03.03.2010
Prenehanje identifikacije za namene DDV na podlagi zahtevka zavezanca med davčnim obdobjem 23.04.2010 23.04.2010
Gradbene storitve na nepremičnini v Avstriji za slovensko pravno osebo, ki ni identificirana za namene DDV 12.07.2010 12.07.2010
Navajanje (zaporedne) številke na izdanih knjigovodskih listinah (računih) 15.07.2010 20.07.2010
Storitve cateringa na ozemlju Slovenije opravljene s strani davčnega zavezanca s sedežem izven Slovenije 24.08.2010 25.08.2010
Storitve prevoza blaga v povezavi z izvozom blaga iz Skupnosti za davčnega zavezanca iz druge države članice 11.10.2010 12.10.2010
Zbirno mesečno evidentiranje dnevnih iztržkov v davčne evidence in poslovne knjige 29.10.2010 05.11.2010
Rok za zavrnitev računa 24.11.2010 24.11.2010
Gradbene storitve na nepremičnini v drugi državi članici EU – Vsebina izdanih računov in rekapitulacijsko poročilo 30.12.2010 30.12.2010
Sejemske storitve, opravljene davčnim zavezancem po 01.01.2011 09.02.2011 09.02.2011
Vpliv sprememb v načinu poslovanja samostojnega podjetnika (»s.p. normiranec«, »popoldanski s.p.«) na dolžnost identifikacije za namene DDV 14.03.2011 16.03.2011
Uporaba davčne stopnje in opredelitev plačnika DDV pri gradbenih storitvah, kjer sodeluje kot investitor tuj davčni zavezanec brez slovenske identifikacijske številke za namene DDV (investitor – glavni izvajalec – podizvajalec) 05.07.2011 05.07.2011
Prenehanje identifikacijske številke za namene DDV ob izbrisu poslovnega subjekta iz sodnega registra 14.07.2011 14.07.2011
Uporaba identifikacijske številke za namene DDV pri malih davčnih zavezancih 26.07.2011 26.07.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 120