aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1369 z dne 29. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi 03.10.2020 26.10.2020
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA 2015) 01.01.2015 10.01.2018
Kombinirana nomenklatura za leto 2022 01.01.2022 31.12.2022 26.08.2022
Kombinirana nomenklatura za leto 2023 01.01.2023 17.06.2023 21.12.2022
Pojasnjevalne opombe Kombinirane nomenklature Evropske Unije (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 19.08.2021 26.09.2023
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD - neuradno prečiščeno besedilo) 20.02.2008 [!] 15.04.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6