Potrjeni in predvideni seminarji do konca leta 2005 in v začetku leta 2006

 

Potrjeni seminarji/webinarji  koncem leta 2022

 

 

Datum izvedbe seminarja / webinarja

 

Naslov – okvirna vsebina – ostalo

(pomembno) za izvedbo seminarja / webinarja

 

Sreda, 14.12.2022

(seminar – v živo)

 

Seminar / Webinar:

 

 

IZDELAVA OBRAČUNA DDPO za gospodarske družbe skladno z določili ZDDPO-2 za leto 2022

(specializirano davčno izobraževanje)

 

 

Predavateljica:

Mira Roppa, spec. davč. svet.

 

 

Vsi udeleženci seminarja oz. webinarja prejmejo tiskano gradivo.

 

Ljubljana

(Austria Trend Hotel LJ)

Sreda, 21.12.2022

(webinar – predčasni termin)

Na spletu

Četrtek, 26.01.2023 (webinar – redni termin)

Na spletu

 

 

IZVEDENI WEBINARJI V LETU 2022

 

Tema 1 –

Četrtek, 22.09.2022

 

Seminar:

(Mala in Velika)

 

AKADEMIJA DAVČNE PRAKSE

 

(praktično davčno izobraževanje)

 

 

Tema 1 (predavatelj - dr. Aleš Kobal):

Pravna varnost in davčni postopek

 

Tema 2 (predavateljica - Petra Mlakar, univ. dipl. ekon.):

Davčna praksa  – DOHODNINA

 

Tema 3 (predavatelj - mag. Damijan Špes):

Davčna praksa – DDV

 

Tema 4 (predavateljica - Mira Ropa, spec. davč. svet.):

Davčna praksa – DDPO

 

Tema 5 (predavatelj - dr. Miha Šošić):

Prekrški in kazniva dejanja na področju davkov

 

 

Izobraževanje (seminar) se izvaja v –

Ljubljani (Austria Trend Hotel Ljubljana).

 

Tema 2 –

Četrtek, 29.09.2022

Tema 3 –

Četrtek, 13.10.2022

Tema 4 –

Četrtek, 20.10.2022

Tema 5 –

Torek, 25.10.2022

 

Četrtek,

02.06.2022

 

Webinar:

 

UPORABA SLUŽBENIH VOZIL PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH – ZDoh-2, PSV, ZDDPO-2, ZDDV-1

(praktičen webinar za praktične slušatelje)

 

 

Predavatelja:

mag. Damijan Špes

Damjan Pal, dipl.ekon., spec.

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

 

Torek,

12.04.2022

 

Webinar:

 

SPREMEMBE

ZAKONA O DOHODNINI

(ZDoh-2) V LETU 2022 –

novela ZDoh-2Z

v uporabi za leto 2022

(praktičen webinar za praktične slušatelje)

 

 

Predavateljica:

Petra Mlakar, univ.dipl.ekon.

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

 

Torek,

25.01.2022

 

Webinar:

 

DEJANSKE SPREMEMBE

DDV V LETU 2022

z dodatkom

»5 magično-praktičnih opozoril na področju DDV«

 

 

Predavatelj:

mag. Damijan Špes

 

Sporočilo predavatelja:

»Praktičen webinar za praktične slušatelje«

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

 

Četrtek, 16.12.2021

(predčasni termin)

 

Webinar:

 

OBRAČUN DDPO (2021) + novosti na področju DDPO v uporabi od 01.01.2022 naprej

 

(specializirano davčno izobraževanje)

 

 

Predavateljica:

Mira Roppa, spec. davč. svet.

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

Četrtek, 27.01.2022

(redni termin)

 

Na vrh