Potrjeni in predvideni seminarji do konca leta 2005 in v začetku leta 2006

 

Potrjeni webinarji v prvi polovici leta 2022

 

 

Datum izvedbe webinarja

 

Naslov – okvirna vsebina – ostalo

(pomembno) za izvedbo webinarja

 

Četrtek,

02.06.2022

 

Webinar:

 

UPORABA SLUŽBENIH VOZIL PRI DAVČNIH ZAVEZANCIH – ZDoh-2, PSV, ZDDPO-2, ZDDV-1

(praktičen webinar za praktične slušatelje)

 

 

Predavatelja:

mag. Damijan Špes

Damjan Pal, dipl.ekon., spec.

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

 

 

 

IZVEDENI WEBINARJI V LETU 2022

 

Četrtek, 16.12.2021

(predčasni termin)

 

Webinar:

 

OBRAČUN DDPO (2021) + novosti na področju DDPO v uporabi od 01.01.2022 naprej

 

(specializirano davčno izobraževanje)

 

 

Predavateljica:

Mira Roppa, spec. davč. svet.

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

Četrtek, 27.01.2022

(redni termin)

 

Torek,

25.01.2022

 

Webinar:

 

DEJANSKE SPREMEMBE

DDV V LETU 2022

z dodatkom

»5 magično-praktičnih opozoril na področju DDV«

 

 

Predavatelj:

mag. Damijan Špes

 

Sporočilo predavatelja:

»Praktičen webinar za praktične slušatelje«

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

 

Torek,

12.04.2022

 

Webinar:

 

SPREMEMBE

ZAKONA O DOHODNINI

(ZDoh-2) V LETU 2022 –

novela ZDoh-2Z

v uporabi za leto 2022

(praktičen webinar za praktične slušatelje)

 

 

Predavateljica:

Petra Mlakar, univ.dipl.ekon.

 

Tiskano gradivo udeleženci prejmejo po stacionarni pošti pred izvedbo webinarja.

 

 

Na vrh