Webinar s predavateljem iz prakse za praktične slušatelje:

Sporočilo predavatelja:
Evropska sodna praksa s področja DDV je ključ do množice odgovorov na vprašanja, ki se nam vsakodnevno porajajo pri izvajanju DDV predpisov. Ker imamo v Sloveniji nedosegljivo »vrhunsko učinkovit in bleščeče popoln« pravosodni sistem, lahko v 20 letih od vstopa Slovenije v Unijo na prste roke in pol preštejemo evropsko sodno prakso v povezavi s primeri iz Slovenije. Predstavljamo vam 7 veličastnih – z uvodnim dodatkom!
Pomembno: vzporedno bodo predstavljene tudi sodbe Vrhovnega sodišča RS v povezavi s sodbami Sodišča EU.

 

Vsebina webinarja s praktičnimi primeri obsega:

  • hierarhija davčnega prava na področju DDV, pomen evropske sodne prakse s področja DDV in njena uporaba v praksi v Sloveniji;
  • opredelitev obveznosti in pravic pogodbenih strank v primeru razdrtja – predčasne prekinitve pogodbe o finančnem najemu;
  • pozor: prodaja osebnega premoženja fizične osebe, ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik, lahko predstavlja tudi opravljanje obdavčljivih transakcij za namene DDV;
  • ali in kdaj morajo dolžniki v postopku prisilne poravnave izvesti tudi popravek odbitka DDV?;
  • uvoz, oproščen plačila DDV zaradi takojšnje prodaje uvoženega blaga znotraj Unije – vam lahko davčni organ odvzame oprostitev pri uvozu blaga?;
  • določila ZDDV-1, da upniki ne smejo izvesti popravka obračunanega DDV v stečajnih postopkih, če niso prijavili terjatev v stečajni postopek, niso skladna z določili Direktive Sveta 2006/112/ES. Vendar …!;
  • dokumenti, ki niso račun, lahko po svoji vsebini predstavljajo račun, v kolikor … ali in kdaj lahko druge dokumente enačimo z računom za namene DDV;
  • še ena slovenska davčna cvetka ali zakaj je pomembno določilo ZDavP-2 v povezavi s predlaganjem dokaznih gradiv v davčnih nadzorih za namene DDV v neskladju z Direktivo sveta 2006/112/ES. Predmetna zadeva se nanaša na dokazovanje, da je dobava blaga znotraj Unije oproščena plačila DDV.

KOTIZACIJA, PRIJAVE IN VPLAČILA

Kotizacijo je potrebno vplačati vsaj 3 dni pred izvedbo webinarja, da vam lahko pravočasno posredujemo povezavo na webinar in gradivo v PDF datoteki na vaš elektronski naslov.

145,00 EUR 160,00 EUR 175,00 EUR 200,00 EUR
za DELUX člane
(www.SuperDavki.com)
za SUPER/DDV/DR člane
(www.SuperDavki.com)
(www.DDVpoznavalec.si)
(www.DoberRacunovodja.si)
za KLUB člane
(www.Davkoplacevalci.com)
za druge
udeležence
webinarja

22% DDV je zajet v navedeno ceno - BRUTO CENA

Plačilo kotizacije izvedete na transakcijski račun družbe DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, 2000 MARIBOR, številka:
• NLB d.d. - SI56 0228 0009 1114 744 ter sklic: 1000 + (vaša) davčna številka (družbe ali podjetnika posameznika)

S prijavo na webinar in/ali vplačilom kotizacije za webinar soglašate, da po izvedenem webinarju prejmete račun za opravljeno storitev v elektronski obliki (PDF priloga, HTML zapis) na vaš elektronski naslov.

Prijavo lahko izvedete:
Več informacij: (02) 23 111 19 ali seminarji@bilans.si

POMEMBNO - VAŠI TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA IZVEDBO WEBINARJA

Izvedbo webinarja lahko spremljate na osebnem računalniku, prenosnem računalniku, pametni tabli, tablici, telefonu ali televiziji - z možnostjo povezave na splet.

Za spremljanje webinarja ne potrebujete kamere!

Ob pravočasno izvedenem vplačilu vam bomo 2 dni pred izvedbo webinarja na vaš elektronski naslov posredovali:

  • na vaš elektronski naslov povezavo za ogled webinarja s kratkimi in jasnimi navodili ter možnostjo preizkusa vašega tehničnega pripomočka;
  • gradivo za izvedbo webinarja.

DDV TIMBILDINGI in INTERNA IZOBRAŽEVANJA

Za manjše zaključene skupine organiziramo tudi DDV timbildinge na izbrani lokaciji ali interna izobraževanja pri vas (opcija tudi webinar). Tovrstnih izobraževanj se praviloma udeležujejo komercialisti, računovodje, management ... pri posameznem davčnem zavezancu. DDV je predmet vseh poslovnih funkcij, primarno komerciale, kjer v praksi tudi nastane največ napak. Več informacij na damijan@bilans.si.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA - hiter dostop

 

PRIPOROČILO ZA UDELEŽBO

Webinar je glede na obravnavano problematiko namenjen širšemu krogu slušateljev: računovodjem, pravnikom, revizorjem, davčnim svetovalcem, komercialistom, direktorjem, informatikom ter drugim odgovornim osebam za računovodsko in davčno področje pri davčnih zavezancih.

BESEDA O PREDAVATELJU

mag. Damijan Špes, davčni svetovalec in specialist za DDV
Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot 25 let. Je avtor številnih člankov ter 6 knjig (v tiskani obliki) z davčnega področja. Kot predavatelj je sodeloval na že več kot 400 seminarjih, konferencah, davčnih šolah … Izvajanje davčne zakonodaje kot praktik prikazuje predvsem na aktualnih davčnih primerih. Posebej ljubi tematiki sta mu davek na dodano vrednost in davčni postopek, obvladuje pa širšo davčno-računovodsko tematiko. Z njim vam na webinarju vsekakor ne bo dolgčas.

DATUM IN ČAS ZA IZVEDBO WEBINARJA

V torek, 24.10.2023, ob 9.00 uri, zaključimo predvidoma do 12.00/12.30 ure.
Predviden krajši odmor v trajanju 20 minut.

Spoštovani.

Izkoristite članski popust za udeležence izobraževanj in postanite član kluba davkoplačevalcev in/ali DELUX/Super/DDV/DR kluba davkoplačevalcev.

Članstvo v Klubu davkoplačevalcev na www.Davkoplacevalci.com je brezplačno, medtem ko je za članstvo v DELUX/Super/DDV/DR klubu davkoplačevalcev na www.SuperDavki.com / www.DoberRacunovodja.si / www.DDVpoznavalec.si treba plačati minimalno letno članarino. V DELUX/Super/DDV/DR klubu boste deležni še množice koristnih davčnih informacij iz sklopov – (davčna in sorodna) ZAKONODAJA, PRAKSA, STATISTIKA & INFO, IZOBRAŽEVANJE, SVETOVANJE, SUPER UGODNOSTI (med drugim boste imeli vpogled v davčna mnenja FURS - MF, davčna mnenja strokovnjakov, ažurirane statistične podatke, čistopise davčne in sorodne zakonodaje, koledarski opomnik za davčne in sorodne obveznosti, knjigo DDVpoznavalec.si, čistopise mednarodnih KIDO, različne praktične izračune in obračune, iskalnike zavezancev ...).

Na vrh