Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Oktober 2019 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 4 20 23 8 249
   ZDDV 2 2 2 0 22
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 0 2 67
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 2 2 1 21
   Direktive in Uredbe EU 1 11 15 2 80
   Povezana zakonodaja 1 3 4 3 58
Poslovna praksa 7 80 49 71 1074
   Mnenja FURS-MF 3 27 18 29 667
   Mnenja strokovnjakov 4 30 29 39 347
   E-DDV časnik 0 4 2 3 33
   E-DDV knjige 0 19 0 0 27
Sodna praksa 9 83 91 115 2098
   Upravno sodišče 1 29 30 48 700
   Vrhovno sodišče 0 10 15 18 221
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 8 44 46 49 1171
DDV Plus 4 30 39 35 394
   DDV novice 4 20 14 16 219
   DDV dodatek 0 7 17 9 142
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 0 8
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 2 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 1 7 8 16