Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Januar 2016 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 0 9 10 198
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 3 0 64
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 0 3 2 51
   Povezana zakonodaja 0 0 2 5 46
Poslovna praksa 8 15 99 66 910
   Mnenja FURS-MF 3 6 37 33 600
   Mnenja strokovnjakov 5 9 33 31 258
   E-DDV časnik 0 0 4 2 24
   E-DDV knjige 0 0 25 0 28
Sodna praksa 5 12 138 200 1822
   Upravno sodišče 1 2 62 71 595
   Vrhovno sodišče 1 5 19 30 183
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 5 57 99 1038
DDV Plus 3 5 43 38 296
   DDV novice 3 4 20 22 174
   DDV dodatek 0 0 19 14 109
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 3 1 7