Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Marec 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 2 9 10 200
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 3 0 64
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 1 1 3 2 52
   Povezana zakonodaja 0 1 2 5 47
Poslovna praksa 7 25 99 66 920
   Mnenja FURS-MF 4 11 37 33 605
   Mnenja strokovnjakov 3 14 33 31 263
   E-DDV časnik 0 0 4 2 24
   E-DDV knjige 0 0 25 0 28
Sodna praksa 8 28 138 200 1839
   Upravno sodišče 5 15 62 71 608
   Vrhovno sodišče 0 5 19 30 183
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 8 57 99 1042
DDV Plus 7 15 43 38 306
   DDV novice 2 7 20 22 177
   DDV dodatek 5 7 19 14 116
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 3 1 7