Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - April 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 3 9 10 201
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 3 0 65
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 1 3 2 52
   Povezana zakonodaja 1 1 2 5 47
Poslovna praksa 5 30 100 66 926
   Mnenja FURS-MF 3 13 37 33 607
   Mnenja strokovnjakov 2 16 33 31 265
   E-DDV časnik 0 1 4 2 25
   E-DDV knjige 0 0 26 0 29
Sodna praksa 10 36 138 200 1848
   Upravno sodišče 9 17 62 71 610
   Vrhovno sodišče 0 5 19 30 183
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 1 14 57 99 1049
DDV Plus 1 16 43 38 307
   DDV novice 0 8 20 22 178
   DDV dodatek 1 7 19 14 116
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 3 1 7