Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - November 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 7 9 10 200
   ZDDV 0 0 0 1 18
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 3 0 63
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 1 1 2 17
   Direktive in Uredbe EU 0 2 3 2 53
   Povezana zakonodaja 0 2 2 5 48
Sodna praksa 12 109 138 200 1917
   Upravno sodišče 3 46 62 71 639
   Vrhovno sodišče 0 17 19 30 195
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 9 46 57 99 1077
Poslovna praksa 7 67 99 66 959
   Mnenja FURS-MF 4 26 36 33 619
   Mnenja strokovnjakov 3 38 33 31 287
   E-DDV časnik 0 3 4 2 27
   E-DDV knjige 0 0 26 0 26
DDV Plus 2 35 43 38 325
   DDV novice 1 16 20 22 185
   DDV dodatek 1 9 19 14 118
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 2 3 1 8
   DDV zakonodaja drugih držav 0 8 0 0 8