Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - December 2019 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 3 2 24 8 230
   ZDDV 2 0 2 0 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 0 2 64
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 2 1 19
   Direktive in Uredbe EU 1 1 16 2 71
   Povezana zakonodaja 0 0 4 3 55
Sodna praksa 7 3 91 115 2018
   Upravno sodišče 2 0 30 48 671
   Vrhovno sodišče 0 0 15 18 211
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 5 3 46 49 1130
Poslovna praksa 2 4 49 71 1016
   Mnenja FURS-MF 1 4 18 29 644
   Mnenja strokovnjakov 1 0 29 39 317
   E-DDV časnik 0 0 2 3 29
   E-DDV knjige 0 0 0 0 26
DDV Plus 7 0 39 35 364
   DDV novice 0 0 14 16 199
   DDV dodatek 6 0 17 9 135
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 1 0 1 0 7
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 0 2 8
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 7 8 15