Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - September 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 6 9 10 199
   ZDDV 0 0 0 1 18
   Podzakonski akti - ZDDV 1 2 3 0 63
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 2 3 2 53
   Povezana zakonodaja 0 2 2 5 48
Poslovna praksa 4 58 99 66 950
   Mnenja FURS-MF 1 22 36 33 615
   Mnenja strokovnjakov 3 34 33 31 283
   E-DDV časnik 0 2 4 2 26
   E-DDV knjige 0 0 26 0 26
Sodna praksa 11 92 138 200 1900
   Upravno sodišče 6 43 62 71 636
   Vrhovno sodišče 0 16 19 30 194
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 5 33 57 99 1064
DDV Plus 4 32 43 38 322
   DDV novice 3 14 20 22 183
   DDV dodatek 0 8 19 14 117
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 1 2 3 1 8
   DDV zakonodaja drugih držav 0 8 0 0 8