Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Oktober 2020 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 2 39 22 22 289
   ZDDV 0 1 2 2 23
   Podzakonski akti - ZDDV 0 4 3 0 72
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 2 4 1 2 24
   Direktive in Uredbe EU 0 29 13 14 110
   Povezana zakonodaja 0 1 3 4 59
Poslovna praksa 7 66 69 49 1129
   Mnenja FURS-MF 4 25 30 18 695
   Mnenja strokovnjakov 2 19 33 29 369
   E-DDV časnik 1 3 5 2 37
   E-DDV knjige 0 19 1 0 28
Sodna praksa 10 78 90 91 2183
   Upravno sodišče 4 32 32 30 735
   Vrhovno sodišče 1 12 11 15 234
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 5 34 47 46 1208
DDV Plus 0 25 35 39 424
   DDV novice 0 9 22 14 230
   DDV dodatek 0 14 9 17 158
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 2 1 9
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 1 0 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 2 1 7 18