Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Oktober 2018 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 4 20 8 9 223
   ZDDV 0 0 0 0 18
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 2 3 63
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 2 1 1 19
   Direktive in Uredbe EU 4 14 2 3 67
   Povezana zakonodaja 0 4 3 2 55
Sodna praksa 5 78 115 138 2002
   Upravno sodišče 2 26 48 62 667
   Vrhovno sodišče 0 15 18 19 211
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 37 49 57 1118
Poslovna praksa 6 47 71 99 1010
   Mnenja FURS-MF 1 17 29 36 639
   Mnenja strokovnjakov 5 28 39 33 316
   E-DDV časnik 0 2 3 4 29
   E-DDV knjige 0 0 0 26 26
DDV Plus 4 30 35 43 355
   DDV novice 4 13 16 20 198
   DDV dodatek 0 10 9 19 128
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 0 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 2 3 8
   DDV zakonodaja drugih držav 0 7 8 0 15