Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - December 2020 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 3 6 22 23 257
   ZDDV 1 0 2 2 22
   Podzakonski akti - ZDDV 1 0 3 0 68
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 2 2 21
   Direktive in Uredbe EU 1 6 12 15 87
   Povezana zakonodaja 0 0 3 4 58
Poslovna praksa 7 5 88 49 1087
   Mnenja FURS-MF 4 4 31 18 675
   Mnenja strokovnjakov 2 1 33 29 351
   E-DDV časnik 1 0 5 2 34
   E-DDV knjige 0 0 19 0 27
Sodna praksa 3 1 90 91 2106
   Upravno sodišče 0 1 32 30 704
   Vrhovno sodišče 1 0 11 15 222
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 2 0 47 46 1174
DDV Plus 5 5 35 39 404
   DDV novice 2 0 22 14 221
   DDV dodatek 2 5 9 17 149
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 1 0 2 1 9
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 1 0 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 0 1 7 16