Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Junij 2019 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 13 24 8 243
   ZDDV 0 0 2 0 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 0 2 67
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 1 2 1 20
   Direktive in Uredbe EU 0 9 16 2 79
   Povezana zakonodaja 0 1 4 3 56
Poslovna praksa 6 59 49 71 1053
   Mnenja FURS-MF 3 18 18 29 658
   Mnenja strokovnjakov 3 18 29 39 335
   E-DDV časnik 0 4 2 3 33
   E-DDV knjige 0 19 0 0 27
Sodna praksa 7 58 91 115 2073
   Upravno sodišče 2 17 30 48 688
   Vrhovno sodišče 2 9 15 18 220
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 32 46 49 1159
DDV Plus 4 20 39 35 384
   DDV novice 4 11 14 16 210
   DDV dodatek 0 6 17 9 141
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 0 8
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 2 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 1 7 8 16