Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - April 2019 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 4 11 24 8 241
   ZDDV 0 0 2 0 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 0 2 67
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 1 2 1 20
   Direktive in Uredbe EU 2 7 16 2 77
   Povezana zakonodaja 1 1 4 3 56
Sodna praksa 4 43 91 115 2058
   Upravno sodišče 2 12 30 48 683
   Vrhovno sodišče 0 7 15 18 218
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 2 24 46 49 1151
Poslovna praksa 8 48 49 71 1042
   Mnenja FURS-MF 4 13 18 29 653
   Mnenja strokovnjakov 3 12 29 39 329
   E-DDV časnik 1 4 2 3 33
   E-DDV knjige 0 19 0 0 27
DDV Plus 7 15 39 35 379
   DDV novice 1 6 14 16 205
   DDV dodatek 6 6 17 9 141
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 0 8
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 2 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 1 7 8 16