Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Avgust 2019 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 14 24 8 244
   ZDDV 0 0 2 0 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 0 2 67
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 1 2 1 20
   Direktive in Uredbe EU 0 9 16 2 79
   Povezana zakonodaja 0 2 4 3 57
Poslovna praksa 5 67 49 71 1061
   Mnenja FURS-MF 2 22 18 29 662
   Mnenja strokovnjakov 3 22 29 39 339
   E-DDV časnik 0 4 2 3 33
   E-DDV knjige 0 19 0 0 27
Sodna praksa 4 69 91 115 2084
   Upravno sodišče 4 24 30 48 695
   Vrhovno sodišče 0 10 15 18 221
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 0 35 46 49 1162
DDV Plus 1 23 39 35 387
   DDV novice 0 13 14 16 212
   DDV dodatek 1 7 17 9 142
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 0 8
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 2 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 1 7 8 16