Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Junij 2020 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 15 23 23 267
   ZDDV 0 0 2 2 22
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 3 0 69
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 2 2 21
   Direktive in Uredbe EU 0 13 13 15 95
   Povezana zakonodaja 0 1 3 4 59
Poslovna praksa 5 52 70 49 1116
   Mnenja FURS-MF 2 18 31 18 689
   Mnenja strokovnjakov 3 14 33 29 364
   E-DDV časnik 0 1 5 2 35
   E-DDV knjige 0 19 1 0 28
Sodna praksa 7 39 90 91 2144
   Upravno sodišče 2 14 32 30 717
   Vrhovno sodišče 0 6 11 15 228
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 5 19 47 46 1193
DDV Plus 5 21 35 39 420
   DDV novice 1 7 22 14 228
   DDV dodatek 4 12 9 17 156
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 2 1 9
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 1 0 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 2 1 7 18