Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Februar 2019 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 6 24 8 236
   ZDDV 0 0 2 0 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 2 0 2 67
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 2 1 19
   Direktive in Uredbe EU 0 4 16 2 74
   Povezana zakonodaja 0 0 4 3 55
Poslovna praksa 3 38 49 71 1032
   Mnenja FURS-MF 1 9 18 29 649
   Mnenja strokovnjakov 0 7 29 39 324
   E-DDV časnik 2 3 2 3 32
   E-DDV knjige 0 19 0 0 27
Sodna praksa 11 23 91 115 2038
   Upravno sodišče 5 8 30 48 679
   Vrhovno sodišče 3 4 15 18 215
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 11 46 49 1138
DDV Plus 5 5 39 35 369
   DDV novice 3 3 14 16 202
   DDV dodatek 0 0 17 9 135
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 0 7
   ZDDV-1 in PZDDV 1 1 0 2 9
   DDV zakonodaja drugih držav 1 1 7 8 16