Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Maj 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 4 9 10 202
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 1 1 3 0 65
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 1 3 2 52
   Povezana zakonodaja 0 2 2 5 48
Poslovna praksa 4 35 100 66 931
   Mnenja FURS-MF 1 13 37 33 607
   Mnenja strokovnjakov 2 21 33 31 270
   E-DDV časnik 1 1 4 2 25
   E-DDV knjige 0 0 26 0 29
Sodna praksa 12 56 138 200 1868
   Upravno sodišče 5 28 62 71 621
   Vrhovno sodišče 1 10 19 30 188
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 6 18 57 99 1053
DDV Plus 1 17 43 38 308
   DDV novice 1 9 20 22 179
   DDV dodatek 0 7 19 14 116
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 3 1 7