Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Julij 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 4 9 10 202
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 3 0 65
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 1 3 2 52
   Povezana zakonodaja 0 2 2 5 48
Poslovna praksa 8 51 100 66 947
   Mnenja FURS-MF 3 20 37 33 614
   Mnenja strokovnjakov 4 29 33 31 278
   E-DDV časnik 1 2 4 2 26
   E-DDV knjige 0 0 26 0 29
Sodna praksa 10 68 138 200 1880
   Upravno sodišče 4 33 62 71 626
   Vrhovno sodišče 2 12 19 30 190
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 4 23 57 99 1058
DDV Plus 6 26 43 38 317
   DDV novice 0 9 20 22 179
   DDV dodatek 0 8 19 14 117
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 3 1 7
   DDV zakonodaja drugih držav 6 8 0 0 8