Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Avgust 2020 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 9 30 23 22 281
   ZDDV 0 0 2 2 22
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 3 0 69
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 1 2 2 22
   Direktive in Uredbe EU 9 27 13 14 108
   Povezana zakonodaja 0 1 3 4 59
Poslovna praksa 1 59 70 49 1123
   Mnenja FURS-MF 1 21 31 18 692
   Mnenja strokovnjakov 0 17 33 29 367
   E-DDV časnik 0 2 5 2 36
   E-DDV knjige 0 19 1 0 28
Sodna praksa 5 59 90 91 2164
   Upravno sodišče 4 26 32 30 729
   Vrhovno sodišče 1 8 11 15 230
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 0 25 47 46 1199
DDV Plus 2 23 35 39 422
   DDV novice 1 8 22 14 229
   DDV dodatek 1 13 9 17 157
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 2 1 9
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 1 0 9
   DDV zakonodaja drugih držav 0 2 1 7 18