Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Marec 2021 Št. vpisov - 2021 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 2 9 40 21 299
   ZDDV 0 1 1 2 24
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 4 3 72
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 2 2 0 23
   Direktive in Uredbe EU 1 2 32 13 116
   Povezana zakonodaja 0 4 1 3 63
Poslovna praksa 11 42 52 68 1156
   Mnenja FURS-MF 6 16 28 30 714
   Mnenja strokovnjakov 2 4 19 33 373
   E-DDV časnik 3 3 4 4 40
   E-DDV knjige 0 19 1 1 29
Sodna praksa 13 29 83 90 2217
   Upravno sodišče 4 14 32 32 749
   Vrhovno sodišče 0 1 12 11 235
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 9 14 39 47 1227
DDV Plus 0 9 28 35 436
   DDV novice 0 0 10 22 231
   DDV dodatek 0 1 14 9 159
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 1 1 2 11
   ZDDV-1 in PZDDV 0 1 0 1 10
   DDV zakonodaja drugih držav 0 6 3 1 25