Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Februar 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 1 9 10 199
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 3 0 64
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 1 3 2 52
   Povezana zakonodaja 0 0 2 5 46
Poslovna praksa 7 21 99 66 916
   Mnenja FURS-MF 2 9 37 33 603
   Mnenja strokovnjakov 5 12 33 31 261
   E-DDV časnik 0 0 4 2 24
   E-DDV knjige 0 0 25 0 28
Sodna praksa 7 16 138 200 1826
   Upravno sodišče 1 3 62 71 596
   Vrhovno sodišče 4 5 19 30 183
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 2 8 57 99 1041
DDV Plus 4 13 43 38 304
   DDV novice 2 6 20 22 176
   DDV dodatek 1 6 19 14 115
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 1 1 3 1 7