Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Januar 2017 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 5 5 8 9 206
   ZDDV 0 0 0 0 18
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 2 3 63
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 1 1 1 1 18
   Direktive in Uredbe EU 4 4 2 3 57
   Povezana zakonodaja 0 0 3 2 49
Poslovna praksa 5 10 71 99 973
   Mnenja FURS-MF 4 5 29 36 627
   Mnenja strokovnjakov 1 5 39 33 293
   E-DDV časnik 0 0 3 4 27
   E-DDV knjige 0 0 0 26 26
Sodna praksa 8 11 115 138 1935
   Upravno sodišče 6 7 48 62 648
   Vrhovno sodišče 1 3 18 19 199
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 1 1 49 57 1082
DDV Plus 5 6 35 43 331
   DDV novice 0 1 16 20 186
   DDV dodatek 0 0 9 19 118
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 0 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 2 3 8
   DDV zakonodaja drugih držav 5 5 8 0 13