Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Maj 2018 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 0 9 8 9 211
   ZDDV 0 0 0 0 18
   Podzakonski akti - ZDDV 0 0 2 3 63
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 1 1 1 18
   Direktive in Uredbe EU 0 4 2 3 57
   Povezana zakonodaja 0 4 3 2 54
Poslovna praksa 4 31 71 99 994
   Mnenja FURS-MF 1 12 29 36 634
   Mnenja strokovnjakov 3 19 39 33 307
   E-DDV časnik 0 0 3 4 27
   E-DDV knjige 0 0 0 26 26
Sodna praksa 12 43 115 138 1967
   Upravno sodišče 4 13 48 62 654
   Vrhovno sodišče 5 9 18 19 205
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 21 49 57 1102
DDV Plus 2 21 35 43 346
   DDV novice 0 7 16 20 192
   DDV dodatek 2 9 9 19 127
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 0 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 2 3 8
   DDV zakonodaja drugih držav 0 5 8 0 13