Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - Marec 2020 Št. vpisov - 2020 Št. vpisov - 2019 Št. vpisov - 2018 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 3 12 22 23 263
   ZDDV 0 0 2 2 22
   Podzakonski akti - ZDDV 0 1 3 0 69
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 2 2 21
   Direktive in Uredbe EU 3 11 12 15 92
   Povezana zakonodaja 0 0 3 4 58
Poslovna praksa 3 33 70 49 1097
   Mnenja FURS-MF 2 8 31 18 679
   Mnenja strokovnjakov 1 5 33 29 355
   E-DDV časnik 0 1 5 2 35
   E-DDV knjige 0 19 1 0 28
Sodna praksa 5 15 90 91 2120
   Upravno sodišče 0 6 32 30 709
   Vrhovno sodišče 1 5 11 15 227
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 4 4 47 46 1178
DDV Plus 3 10 35 39 409
   DDV novice 2 3 22 14 224
   DDV dodatek 0 5 9 17 149
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 2 1 9
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 1 0 9
   DDV zakonodaja drugih držav 1 2 1 7 18