Statistični prikaz objav na www.DDVpoznavalec.si


Spodnja tebela prikazuje statistični prikaz vpisanih člankov v posamezne rubrike spletne podatkovne baze dosegljive po www.DDVpoznavalec.si:
 

Sklop - (pod)poglavje Št. vpisov - December 2017 Št. vpisov - 2017 Št. vpisov - 2016 Št. vpisov - 2015 Št. vpisov - Skupaj
Zakonodaja 1 0 9 10 198
   ZDDV 0 0 0 1 20
   Podzakonski akti - ZDDV 1 0 3 0 64
   Pravilniki - kalo 0 0 0 0 1
   SKD in KNCT 0 0 1 2 16
   Direktive in Uredbe EU 0 0 3 2 51
   Povezana zakonodaja 0 0 2 5 46
Poslovna praksa 5 4 101 66 901
   Mnenja FURS-MF 2 2 39 33 598
   Mnenja strokovnjakov 2 2 33 31 251
   E-DDV časnik 1 0 4 2 24
   E-DDV knjige 0 0 25 0 28
Sodna praksa 5 0 138 200 1809
   Upravno sodišče 2 0 62 71 593
   Vrhovno sodišče 0 0 19 30 178
   Ustavno sodišče 0 0 0 0 6
   Sodišče EU 3 0 57 99 1032
DDV Plus 4 2 43 38 292
   DDV novice 3 2 20 22 171
   DDV dodatek 1 0 19 14 109
   ZDDV-1 in Direktiva Sveta 0 0 1 1 6
   ZDDV-1 in PZDDV 0 0 3 1 6