Dobrodošli v DDV klubu davkoplačevalcev

 

Spletna (podatkovna) baza DDVpoznavalec.si vam ponuja obilico koristnih DDV informacij, ki jih potrebujete pri svojem vsakodnevnem delu na področju računovodstva, davčnega svetovanja, revidiranja, financ, controllinga, komerciale, prava in poslovodenja.

S članstvom na DDVpoznavalec.si boste deležni naslednjih ugodnosti:

 • vpogled v množico DDV informacij (več o tem v rubriki »Navodila«);
 • popust na naših DDV seminarjih;
 • če se ne boste mogli udeležiti DDV seminarjev, boste imeli možnost dostopa do gradiva s seminarjev v 30 dneh po izvedbi izobraževanja;
 • popust pri nakupu strokovne DDV literature, katere založniki smo;
 • popust za stalnost pri tekočem podaljšanju članstva v višini 1% za vsako leto že pretečenega članstva;
 • v kolikor boste v sklopu vašega vsakega enoletnega trajanja članstva na DDVpoznavalec.si koristili 3 ali več ur davčnega svetovanja, boste ob podaljšanju članstva deležni dodatnega 10% popusta;
 • druge ugodnosti v sklopu akcijskih ponudb.

Vaše članstvo bomo aktivirali takoj po prejemu plačila, v veljavi bo naslednjih 365 dni.

Vse navedene ugodnosti lahko dobite po ceni

 75,00 € neto brez DDV

(oz. skupaj 91,50 € bruto z 22% DDV)

NAPREJ NA REGISTRACIJO


Priporočilo - izberite DELUX Super klub davkoplačevalcev - zraven zgoraj navedenih ugodnosti iz SUPER kluba davkoplačevalcev boste deležni še naslednjih ugodnosti:

 • možnost arhiviranja (vseh) dokumentov v PDF datoteki na (vaš) izbran medij;
 • dostop tudi do edinstvene DDV spletne podatkovne baze - glej www.DDVpoznavalec.si;
 • dostop tudi do E-DELUX knjig;
 • poseben dodaten popust pri kotizacijah za davčne seminarje;
 • dodaten 10% popust pri (DELUX) članarini, če je bil/a član/ica udeležen/a na 3 seminarjih v obdobju enoletnega članstva).

Vse navedene ugodnosti nadgradnje SUPER kluba z DELUX Super klubom dobite s plačilom letne članarine 350,00 € neto brez DDV (za DELUX Super klub dodatnih 110,00 € neto brez DDV k članstvu v SUPER klubu oz. skupaj 427,00 € bruto z 22% DDV). Več o spletni strani in ceni si preberite - »tukaj«.

Spletna stran/podatkovna baza www.DDVpoznavalec.si je sestavljena iz:

A. 3 osnovnih po vsebini tematsko zaokroženih sklopov – modulov:

 • Zakonodaja;
 • Poslovna praksa;
 • Sodna praksa; 

B. 3 dodatnih povezanih sklopov – modulov:

 • Izobraževanje;
 • Svetovanje;
 • DDV Plus.

Zraven sledečega kratkega orisa vsebine posameznih modulov spletne baze predlagamo še podrobnejše branje »Navodil«.

Pod modulom »Zakonodaja« je zbrana DDV ter z njim povezana zakonodaja v vsebinsko zaokroženih poglavjih:

 • ZDDV;
 • Podzakonski akti - ZDDV;
 • SKD in KNCT;
 • Direktive in Uredbe EU;
 • Povezana zakonodaja;

ki zajemajo (ne)uradne čistopise ter podzakonske predpise DDV in sorodne zakonodaje, zbrane v vsebinsko zaokroženih podpoglavjih.

Pod modulom »Poslovna Praksa« so objavljena spojasnila strokovnjakov, pojasnila FURS-MF, elektronski časnik pod naslovom "E-DDV časnik" ter vedno aktualno E-knjigo DDVpoznavalec.si:

 • Mnenja FURS-MF;
 • Mnenja strokovnjakov;
 • E-DDV časnik;
 • E-knjiga DDVpoznavalec.si.
   

Pod modulom »Sodna praksa« so sodbe sodišč v vsebinsko zaokroženih poglavjih:

 • Upravno sodišče;
 • Vrhovno sodišče;
 • Ustavno sodišče;
 • Sodišče EU;
  ki so nujno potrebne za razumevanje obdavčitve z davkom na dodano vrednost.

Dodatni/povezavni moduli »Izobraževanje«, »Svetovanje« in »DDV Plus« so uporabnikom na voljo po posebej ugodnih pogojih, med drugim so v ceno članarine že vključena tudi številna gradiva iz naših izobraževanj.

Še neregistrirani uporabniki si lahko v rubriki »Demonstracija delovanja« po določeni uvodni vsebini vsakega posameznega dokumenta ogledate večino razpoložljivih davčnih informacij, spoznate organiziranost DDV spletne podatkovne baze in druge ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v DDV klubu davkoplačevalcev.

Ne odlašajte, v DDV klub davkoplačevalcev se lahko včlanite »tukaj«.