Novosti

Poslovna praksa / Mnenja FURS-MF / 11.04.2017
OBVEZNOST IZSTAVITVE RAČUNOV ZA ZDRAVSTVENE STORITVE
Sodna praksa / Upravno sodišče / 10.04.2017
DOLOČITEV PLAČNIKA DDV – Izgradnja parkirišč (I U 104/2015)