aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Datum vpisa
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 do 31.12.2019 (celotna e-knjiga) 30.01.2019
A. UVOD 30.01.2019
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE 30.01.2019
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA 30.01.2019
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI 30.01.2019
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE 30.01.2019
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ 30.01.2019
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV 30.01.2019
C.VI. DAVČNA OSNOVA 30.01.2019
C.VII. STOPNJA DDV 30.01.2019
C.VIII. OPROSTITVE DDV 30.01.2019
C.IX. ODBITEK DDV 30.01.2019
C.X. OBVEZNOSTI DAVČNIH ZAVEZANCEV IN DOLOČENIH OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI 30.01.2019
C.XI. POSEBNE UREDITVE 30.01.2019
C.XII. NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DDV 30.01.2019
C.XIII. KAZENSKE DOLOČBE 30.01.2019
C.XIV. POSEBNI DOLOČBI 30.01.2019
C.XV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 30.01.2019
D. NAMESTO ZAKLJUČKA 30.01.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19