Novosti

Najbolj obiskano

E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.VIII. OPROSTITVE DDV
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
C.XI. POSEBNE UREDITVE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si - 04.08.2016
A. UVOD