Novosti

E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
A. UVOD
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
B. NAVODILO ZA LAŽJE RAZUMEVANJE VSEBINE IN STRUKTURE KNJIGE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
C.I. VSEBINA IN OBSEG ZAKONA
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
C.II. DAVČNI ZAVEZANCI
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
C.IV. KRAJ OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
C.III. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE
E-DDV knjige / E-knjiga DDVpoznavalec.si / 30.01.2019
C.V. OBDAVČLJIVI DOGODEK IN OBVEZNOST OBRAČUNA DDV