aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE 23.07.2020 23.07.2020
ZAPOREDNE DOBAVE BLAGA – Uporaba 20.a člena ZDDV-1 v odvisnosti od tega, kateri od vmesnih dobaviteljev organizira odpošiljanje oz. prevoz blaga 28.02.2020 28.02.2020
POSEBNA UREDITEV SKLADIŠČENJA NA ODPOKLIC – Prenos blaga v drugo državo članico z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu – od 01.01.2020 naprej 31.12.2019 31.12.2019
INCOTERMS KLAVZULE PRI DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Zaračunavanje storitev prevoza blaga pri uporabi različnih Incoterms klavzul ter vpliv na izvajanje DDV 04.04.2019 04.04.2019
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM (2. del) 15.03.2019 15.03.2019
OSNOVE IN POSEBNOSTI PRAVIH IN NEPRAVIH TRISTRANSKIH POSLOV Z BLAGOM (1. del) 14.02.2019 14.02.2019
PRENOS PODJETJA ZA NAMENE DDV KOT NEOBDAVČLJIVA TRANSAKCIJA – Opredelitev pojma ter pogojev na podlagi določil ZDDV-1 ter sodne prakse Sodišča EU 04.02.2019 04.02.2019
DDV VIDIK DELOVANJA V SVOJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN TER V TUJEM IMENU IN ZA TUJ RAČUN 03.09.2018 03.09.2018
PRAVICA DO ODBITKA DDV V POVEZAVI Z NAKUPOM, GRADNJO ALI PRENOVO NEPREMIČNIN – Dokazovanje uporabe nepremičnine za namene izvajanja dejavnosti s pravico do odbitka DDV 30.07.2018 30.07.2018
FINANČNI LEASING – Temeljne značilnosti za opredelitev obdavčljive transakcije dobave blaga ali obdavčljive transakcije opravljanja storitev za namene DDV 07.12.2017 07.12.2017
DDV VIDIK PRENOSA BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO UNIJE – Sejmi, dodelavni posli, cenitve blaga, vzpostavitev zalog pri kupcu … 03.07.2017 03.07.2017
ARA, PLAČANA V OKVIRU POGODBENEGA DOGOVORA – Vidik DDV, kadar se ara zadrži, vrne ali všteva v pogodbeni znesek 12.05.2017 12.05.2017
DDV VIDIK OBDAVČITVE OBRATOVALNIH STROŠKOV V POVEZAVI Z ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM 23.12.2016 23.12.2016
ROKI ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA DDV-O PRI RAZLIČNIH POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN/ALI PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI (postopek osebnega stečaja, prisilne poravnave, stečajni postopek nad pravno osebo, likvidacija) 01.07.2016 01.07.2016
Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce rabljenega blaga – Nekatere posebnosti, sodna praksa Sodišča EU ter primeri 22.03.2016 22.03.2016
Prenehanje identifikacije za namene DDV ob prehodu na posebno ureditev za male davčne zavezance – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV od zalog blaga in osnovnih sredstev 10.02.2016 10.02.2016
Prejeta in dana predplačila ter obveznost obračuna DDV 02.12.2015 02.12.2015
Pridobitev blaga znotraj Unije - DDV obravnava s praktičnimi primeri 05.11.2015 05.11.2015
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (2. del) 10.12.2014 10.12.2014
Novosti (spremembe in dopolnitve) ZDDV-1 – od 01.01.2015 naprej (1. del) 02.12.2014 02.12.2014
Prenehanje identifikacije za namene DDV – Blago, za katerega je bila deloma ali v celoti uveljavljena pravica do odbitka DDV – Obračun DDV ali popravek odbitka DDV? 25.09.2014 25.09.2014
Zmanjšanje obračunanega DDV in popravek odbitka DDV 19.05.2014 19.05.2014
Odbitek DDV pri pridobitvi / uvozu / nabavi prevoznih sredstev (osebnih in/ali tovornih) ter obdavčitev z DDV pri prodaji le-teh (2. del) 13.01.2014 13.01.2014
Pridobitev / uvoz / nabava prevoznih sredstev (osebnih in/ali tovornih) - Obdavčitev z DDV (1. del) 19.12.2013 19.12.2013
Dve, tri besede o odbitku DDV 24.10.2013 24.10.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 36