Novosti

SKD in KNCT / 05.11.2019
Kombinirana nomenklatura za leto 2020
Povezana zakonodaja / 23.07.2019
Vrste prostorov - uporaba od 20.04.2019
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 31.01.2019
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 03.01.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)