Novosti

Povezana zakonodaja / 11.12.2017
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR)
SKD in KNCT / 06.11.2017
Kombinirana nomenklatura za leto 2018
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 15.09.2017
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 20.03.2017
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 29.12.2016
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)