Novosti

Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 31.01.2019
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 03.01.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
SKD in KNCT / 05.11.2018
Kombinirana nomenklatura za leto 2019

Najbolj obiskano

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) - 03.01.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Povezana zakonodaja - 11.12.2017
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR)