Novosti

Povezana zakonodaja / 11.05.2020
05.2 GRADBENI ZAKON (GZ)
Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 23.01.2020
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 20.12.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
SKD in KNCT / 05.11.2019
Kombinirana nomenklatura za leto 2020