Novosti

Direktive in Uredbe EU / Pojasnila in razlage / 20.03.2017
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja
Direktive in Uredbe EU / 10.02.2014
Priročnik o mini sistemu »Vse na enem mestu« za DDV