aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od Uporaba do [!] Datum vpisa
01. ZAKON O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN (ZDPN-2) 01.01.2007 [!] 17.11.2006
01.a Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 01.07.2013 24.06.2013
02. ZAKON O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV) 01.07.2012 06.06.2012
02.a Pravilnik o obrazcu za obračun davka na motorna vozila 16.04.2010 [!] 12.05.2010
03. ZAKON O DAVKU NA VODNA PLOVILA (ZDVP) 01.01.2013 [!] 11.12.2012
03.a Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu 01.01.2007 12.01.2007
04. ZAKON O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-2) 19.10.2010 05.10.2010
05.1 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 21.03.2015 24.03.2015
05.a Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena 14.01.2012 20.12.2012
05.b Vrste prostorov - uporaba od 28.03.2013 naprej 28.03.2013 08.08.2013
05.c Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost 01.11.2008 14.06.2010
06. STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 17.06.2017 08.06.2017
07. POJASNILO 1 k SRS 5 (2016) - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2016 [!] 18.04.2017
08.1 ZAKON O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH (ZPreZP-1) 28.07.2012 30.07.2012
08.a Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
08.b Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
08.c Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.03.2013 04.03.2013
09. Konvencija o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah 01.05.2011 [!] 31.03.2011
10. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek 01.01.2010 28.12.2009
11. ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012 [!] 06.06.2012
12. ZAKON O DAVKU NA FINANČNE STORITVE (ZDFS - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 16.12.2014
12.a Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 23.12.2014
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 02.01.2016 31.12.2017 [!] 14.10.2015
13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) 01.01.2018 11.12.2017
13.a Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (PZDavPR - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2015 [!] 30.11.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27