Novosti

Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 20.12.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 03.01.2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 15.09.2017
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 29.12.2016
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (PZDDV - neuradno prečiščeno besedilo)
Podzakonski akti - ZDDV / Pravilnik o ZDDV (PZDDV) / 29.06.2016
NAVODILO O FORMALNOSTIH, VEZANIH NA PLAČEVANJE UVOZNEGA DDV, št. 13/2016
Podzakonski akti - ZDDV / 11.02.2013
UZANCE pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže