aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
STORITVE NAMESTITVE V PODATKOVNEM CENTRU – Dajanje na voljo omar za strežnike – Dajanje nepremičnin v najem – Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami (C-215/19) Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö 02.07.2020 03.07.2020
DOLOČITEV KRAJA OBDAVČLJIVIH TRANSAKCIJ – DOBAVA BLAGA S PREVOZOM – Dobava blaga, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj ali druga oseba za njegov račun – Sodelovanje med državami članicami – Izmenjava informacij (C-276/18) KrakVet Marek Batko 18.06.2020 19.06.2020
POJEM STALNA POSLOVNA ENOTA – Hčerinska družba družbe iz tretje države, ki je v državi članici – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 (C-547/18) Dong Yang Electronics 07.05.2020 08.05.2020
INTERAKTIVNE EROTIČNE PREDSTAVE, KI SE SNEMAJO IN PRENAŠAJO V ŽIVO NA SPLETU – Dejavnost s področja zabavnih prireditev – Kraj, kjer so storitve dejansko opravljene (C-568/17) L. W. Geelen 08.05.2019 16.05.2019
STORITVE V ZVEZI Z DOSTOPOM NA IZOBRAŽEVALNE PRIREDITVE – Kraj obdavčljivih transakcij (C-647/17) Srf konsulterna 13.03.2019 13.03.2019
ZAPOREDNE DOBAVE, KI SE NANAŠAJO NA ISTO BLAGO – Kraj druge dobave – Informacija prvega dobavitelja – Identifikacijska številka za DDV – Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka DDV (C-628/16) Kreuzmayr 21.02.2018 21.02.2018
PRENOS PRAVICE DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV – Kraj opravljanja storitev za namene DDV – Pojem podobne pravice (C-453/15) A in B 08.12.2016 12.12.2016
Kraj elektronsko opravljenih storitev - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti WebMindLicenses 17.12.2015 18.12.2015
Določitev kraja opravljanja storitev – Prejemnik storitve, identificiran za DDV v več državah članicah – Pošiljanje ali prevoz iz države članice, v kateri je bila storitev dejansko opravljena SMK kft 30.04.2015 05.05.2015
Pojem »stalna poslovna enota« prejemnika storitve – Kraj, za katerega se šteje, da so bile storitve opravljene za davčne zavezance – Transakcija znotraj Skupnosti Welmory 16.10.2014 17.10.2014
Določitev kraja dobave blaga – Dobavitelj, ki ima sedež v drugi državi kot prejemnik – Predelava blaga v državi članici, v kateri ima sedež prejemnik Fonderie 2A 02.10.2014 02.10.2014
Pojem »opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami« – Opravljanje celovite storitve skladiščenja blaga, ki zraven prevzema blaga zajema tudi druge storitve RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland 27.06.2013 28.06.2013
Pojem 'posredovanje osebja' za namene DDV - Posredovanje samozaposlenih voznikov tovornih vozil drugim prevoznim družbam, s sedežem v drugi državi članici EU ADV Allround 26.01.2012 30.01.2012
Oblikovanje, dajanje v najem in postavitev sejemskih stojnic – Kraj opravljanja storitev Inter-Mark Group 27.10.2011 28.10.2011
Raziskovalno-razvojna dela, ki jih opravijo inženirji - Določitev kraja opravljanja storitev Kronospan Mielec 07.10.2010 07.10.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV - Prehodna ureditev za obdavčevanje trgovine med državami članicami – Kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti X in Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading 22.04.2010 26.04.2010
Odplačni prenos portfelja pogodb o življenjskem pozavarovanju za pravno osebo s sedežem v tretji državi – Zavarovalne in pozavarovalne transakcije – Določitev kraja tega odstopa – Oprostitve obdavčenja Swiss Re Germany Holding 22.10.2009 23.10.2009
Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami in DDV – Storitve, s katerimi je nosilcem pravice do uporabe počitniških objektov olajšana zamenjava z drugimi nosilci te pravice RCI Europe 03.09.2009 04.09.2009
Odbitek in vračilo DDV, plačanega kot vstopni davek – Opravljanje telekomunikacijskih storitev za naročnika s sedežem v drugi državi članici – Določitev kraja opravljanja storitve EGN 02.07.2009 03.07.2009
Kraj opravljanja storitev in oglaševalske storitve – Trinajsta direktiva – Vračilo DDV – Davčni zastopnik Athesia Druck 19.02.2009 20.02.2009
Kraj obdavčljivih transakcij – Izvajalec storitev s sedežem v drugi državi članici, ki ni tista, v kateri ima sedež naročnik – Storitve, ki se opravijo za nacionalno ustanovo, ki izvaja gospodarsko in negospodarsko dejavnost Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet 06.11.2008 07.11.2008
Druge storitve in kraj opravljanja storitev – Izvršitelji oporoke – Kraj izvedbe storitev Komisija proti Nemčija 06.12.2007 10.12.2007
Kabel iz optičnih vlaken, ki povezuje dve državi članici, ki je delno zunaj ozemlja Skupnosti – Davčna pristojnost vsake države članice, omejena na dolžino kabla, ki je napeljan na njenem ozemlju Aktiebolaget NN 29.03.2007 06.04.2007
Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami in obračun DDV Heger Rudi 07.09.2006 07.09.2006
Zaporedne (verižne) dobave blaga in obračun DDV EMAG Handel Eder 06.04.2006 17.07.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32