aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
INTERAKTIVNE EROTIČNE PREDSTAVE, KI SE SNEMAJO IN PRENAŠAJO V ŽIVO NA SPLETU – Dejavnost s področja zabavnih prireditev – Kraj, kjer so storitve dejansko opravljene (C-568/17) L. W. Geelen 08.05.2019 16.05.2019
STORITVE V ZVEZI Z DOSTOPOM NA IZOBRAŽEVALNE PRIREDITVE – Kraj obdavčljivih transakcij (C-647/17) Srf konsulterna 13.03.2019 13.03.2019
ZAPOREDNE DOBAVE, KI SE NANAŠAJO NA ISTO BLAGO – Kraj druge dobave – Informacija prvega dobavitelja – Identifikacijska številka za DDV – Legitimna pričakovanja davčnega zavezanca, da obstajajo pogoji za pravico do odbitka DDV (C-628/16) Kreuzmayr 21.02.2018 21.02.2018
PRENOS PRAVICE DO EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV – Kraj opravljanja storitev za namene DDV – Pojem podobne pravice (C-453/15) A in B 08.12.2016 12.12.2016
Kraj elektronsko opravljenih storitev - Umetna določitev tega kraja s konstrukcijo brez gospodarske stvarnosti WebMindLicenses 17.12.2015 18.12.2015
Določitev kraja opravljanja storitev – Prejemnik storitve, identificiran za DDV v več državah članicah – Pošiljanje ali prevoz iz države članice, v kateri je bila storitev dejansko opravljena SMK kft 30.04.2015 05.05.2015
Pojem »stalna poslovna enota« prejemnika storitve – Kraj, za katerega se šteje, da so bile storitve opravljene za davčne zavezance – Transakcija znotraj Skupnosti Welmory 16.10.2014 17.10.2014
Določitev kraja dobave blaga – Dobavitelj, ki ima sedež v drugi državi kot prejemnik – Predelava blaga v državi članici, v kateri ima sedež prejemnik Fonderie 2A 02.10.2014 02.10.2014
Pojem »opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami« – Opravljanje celovite storitve skladiščenja blaga, ki zraven prevzema blaga zajema tudi druge storitve RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland 27.06.2013 28.06.2013
Pojem 'posredovanje osebja' za namene DDV - Posredovanje samozaposlenih voznikov tovornih vozil drugim prevoznim družbam, s sedežem v drugi državi članici EU ADV Allround 26.01.2012 30.01.2012
Oblikovanje, dajanje v najem in postavitev sejemskih stojnic – Kraj opravljanja storitev Inter-Mark Group 27.10.2011 28.10.2011
Raziskovalno-razvojna dela, ki jih opravijo inženirji - Določitev kraja opravljanja storitev Kronospan Mielec 07.10.2010 07.10.2010
Pravica do odbitka vstopnega DDV - Prehodna ureditev za obdavčevanje trgovine med državami članicami – Kraj pridobitve blaga znotraj Skupnosti X in Fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading 22.04.2010 26.04.2010
Odplačni prenos portfelja pogodb o življenjskem pozavarovanju za pravno osebo s sedežem v tretji državi – Zavarovalne in pozavarovalne transakcije – Določitev kraja tega odstopa – Oprostitve obdavčenja Swiss Re Germany Holding 22.10.2009 23.10.2009
Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami in DDV – Storitve, s katerimi je nosilcem pravice do uporabe počitniških objektov olajšana zamenjava z drugimi nosilci te pravice RCI Europe 03.09.2009 04.09.2009
Odbitek in vračilo DDV, plačanega kot vstopni davek – Opravljanje telekomunikacijskih storitev za naročnika s sedežem v drugi državi članici – Določitev kraja opravljanja storitve EGN 02.07.2009 03.07.2009
Kraj opravljanja storitev in oglaševalske storitve – Trinajsta direktiva – Vračilo DDV – Davčni zastopnik Athesia Druck 19.02.2009 20.02.2009
Kraj obdavčljivih transakcij – Izvajalec storitev s sedežem v drugi državi članici, ki ni tista, v kateri ima sedež naročnik – Storitve, ki se opravijo za nacionalno ustanovo, ki izvaja gospodarsko in negospodarsko dejavnost Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet 06.11.2008 07.11.2008
Druge storitve in kraj opravljanja storitev – Izvršitelji oporoke – Kraj izvedbe storitev Komisija proti Nemčija 06.12.2007 10.12.2007
Kabel iz optičnih vlaken, ki povezuje dve državi članici, ki je delno zunaj ozemlja Skupnosti – Davčna pristojnost vsake države članice, omejena na dolžino kabla, ki je napeljan na njenem ozemlju Aktiebolaget NN 29.03.2007 06.04.2007
Opravljanje storitev v zvezi z nepremičninami in obračun DDV Heger Rudi 07.09.2006 07.09.2006
Zaporedne (verižne) dobave blaga in obračun DDV EMAG Handel Eder 06.04.2006 17.07.2006
Razporeditev določenih splošnih stroškov na poslovno enoto in vračilo DDV FCE Bank 23.03.2006 24.07.2006
Kraj dobave blaga pri prevozu potnikov in postanki na tretjem ozemlju Antje Köhler 23.03.2006 19.07.2006
Kraj obdavčljivih transakcij – Davčna navezna okoliščina – Storitve, opravljene na navtičnih salonih Gillan Beach 09.03.2006 09.03.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29