aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
RABATI, PRIZNANI ZA DOBAVE BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI IN NOTRANJE DOBAVE BLAGA – Popravek začetnega odbitka DDV – Načelo nevtralnosti DDV (C-684/18) World Comm Trading 28.05.2020 29.05.2020
OPRAVLJANJE STORITEV ZA PLAČILO – NAPOTITEV OSEBJA IZ MATIČNE DRUŽBE V HČERINSKO DRUŽBO – Povračilo, ki ga izvede hčerinska družba, omejeno na nastale stroške (C-94/19) San Domenico Vetraria 11.03.2020 11.03.2020
ORGANIZACIJA KMETIJSKIH PROIZVAJALCEV, KI SO USTANOVILI OPERATIVNI SKLAD – DOBAVE, KI JIH ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV OPRAVI SVOJIM ČLANOM V ZAMENO ZA PLAČILA, KI NE KRIJEJO CELOTNE NAKUPNE CENE – Dodatno financiranje iz operativnega sklada – Davčna osnova – Subvencija, ki je neposredno povezana s ceno (C-573/18 in C-574/18) C GmbH & Co. in C-eG 09.10.2019 11.10.2019
POGODBA O LIZINGU, RAZDRTA ZARADI NEPLAČILA OBROKOV – Zmanjšanje obračunanega DDV – Plačilo odškodnine zaradi razdrtja pogodbe do njenega izteka (C-242/18) UniCredit Leasing 03.07.2019 03.07.2019
CELOTNO ALI DELNO NEPLAČILO ZNESKA, DOLGOVANEGA ZA TRANSAKCIJO, KI JE PREDMET DDV, OD DOLŽNIKA – Davčna osnova – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-127/18) A–PACK CZ 08.05.2019 13.05.2019
UPRAVNA PRAKSA PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV, V SKLADU S KATERO SE ZA ZNESEK TEH TAKS ŠTEJE, DA VKLJUČUJE DDV – Sodni izvršitelj – Zakonsko določene takse – Načeli nevtralnosti in sorazmernosti (C-214/18) PSM »K« 10.04.2019 12.04.2019
TRANSAKCIJE V PRIMERU, DA PLAČILO DELNO TVORIJO STORITVE ALI BLAGO – Pogodba o rušenju – Pogodba o nakupu za razstavljanje – Transakcije, opravljene za plačilo (C-410/17) A 10.01.2019 14.01.2019
ZMANJŠANJE (POPRAVEK) OBRAČUNANEGA DDV ZA TERJATVE, KI NISO BILE PLAČANE IN KI SE ŠTEJEJO ZA NEIZTERLJIVE ZARADI INSOLVENTNOSTI DOLŽNIKOV – Pisno obvestilo o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka DDV (C-672/17) Tratave –Tratamento de Águas Residuais do Ave 06.12.2018 10.12.2018
IZDAJA TOČK, KI OMOGOČAJO DRAŽENJE NA SPLETNIH DRAŽBAH – Storitve, opravljene za plačilo – Davčna osnova za namene DDV (C-544/16) Marcandi 05.07.2018 06.07.2018
POPUSTI, ODOBRENI NOSILCEM ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Znižanje davčne osnove za namene DDV – Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice – Načela, opredeljena v sodbi C-317/94 (C-462/16) Boehringer Ingelheim Pharma 20.12.2017 21.12.2017
OMEJITEV PRAVICE DO ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE, ČE POGODBENI PARTNER NE OPRAVI PLAČILA – Polje proste presoje držav članic pri prenosu – Sorazmernost obdobja, v katerem mora podjetnik zagotavljati vnaprejšnje financiranje (C-246/16) Enzo Di Maura 23.11.2017 24.11.2017
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO SE ŠTEJE, DA JE DDV DEL CENE STORITVE, KI SE OPRAVI PRI OPRAVLJANJU SVOBODNEGA POKLICA – Najnižji zneski nagrad, ki jih določi poklicna organizacija odvetnikov (C-427/16 in C-428/16) CHEZ Elektro Bulgaria 23.11.2017 28.11.2017
POGODBA O LIZINGU, RAZDRTA ZARADI NEPLAČILA NAJEMNIN – Zmanjšane ob preklicu ali odpovedi – Zmanjšanje ob popolnem ali delnem neplačilu – Razlikovanje (C-404/16) Lombard Ingatlan Lizing 12.10.2017 16.10.2017
OPROSTITEV UVOZNIH DAJATEV ZA BLAGO ZANEMARLJIVE VREDNOSTI ALI NEKOMERCIALNEGA ZNAČAJA – Nacionalna ureditev, ki z DDV obdavčuje stroške prevoza dokumentov in blaga zanemarljive vrednosti, čeprav so ti postranski glede na neobdavčeno blago (C-273/16) Federal Express Europe 04.10.2017 06.10.2017
DAVČNI ZAVEZANEC, KI ORGANIZATORJU KONJSKIH DIRK DAJE NA VOLJO KONJA – Pojem opravljanje storitev za plačilo – Pravica do odbitka stroškov, povezanih s pripravo konjev davčnega zavezanca na dirke – Nižja stopnja DDV, ki velja za uporabo športnih objektov (C-432/15) Pavlina Baštova 10.11.2016 11.11.2016
NEPRAVILNOSTI V KNJIGOVODSTVU IN PREKRIVANJE DOBAV IN PRIHODKOV – Določitev davčne osnove za namene DDV – Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti (C-576/15) Maya Marinova 05.10.2016 06.10.2016
Uporaba blaga, pridobljenega v okviru dejavnosti – Obravnava kot dobava, opravljena za plačilo – Davčna osnova za namene DDV Het Oudeland Beheer 28.04.2016 29.04.2016
Insolventnost – Postopek dogovora z upniki ter delno plačilo terjatev v zvezi z DDV Degano Transporti 07.04.2016 08.04.2016
Vračilo nepremičnine, ki je predmet pogodbe o finančnem leasingu, leasingodajalcu – Pojem »preklic naročila, zavrnitev, celotno ali delno neplačilo« - Pravica leasingodajalca do zmanjšanja davčne osnove NLB Leasing 02.07.2015 03.07.2015
Davčna osnova za namene DDV – Vključitev zneska občinskih dajatev, ki jih plačuje družba s koncesijo za upravljanje omrežja za distribucijo plina, v davčno osnovo Lisboagás GDL 11.06.2015 11.06.2015
Uporaba nepremičnine za dejavnost, oproščeno plačila DDV – Davčna osnova za to uporabo – Interkalarne obresti, plačane med gradnjo nepremičnine Property Development Company 23.04.2015 04.05.2015
Zmanjšanje davčne osnove za namene DDV zaradi neopravljene prodaje – Obseg obveznosti držav članic (C-337/13) Almos Agrárkülkereskedelmi 15.05.2014 16.05.2014
Pojem subvencija, ki je neposredno povezana s ceno – Pavšalni znesek, ki ga nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje plača ustanovam za nastanitev odvisnih starejših oseb Le Rayon d’Or 27.03.2014 31.03.2014
Davčna osnova za DDV, kadar potovalna agencija, ki deluje kot posrednik, končnemu potrošniku na lastno pobudo in na lastne stroške ponudi popust na glavno storitev, ki jo opravlja organizator turističnih potovanj Ibero Tours 16.01.2014 27.01.2014
Davčna osnova za DDV, ki se plačuje za storitev predvajanja oglasov TVI 05.12.2013 06.12.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 47