aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAJEM POSLOVNE STAVBE TER IZJAVA O IZBIRI OBDAVČITVE – Del prostorov oddan v podnajem, oproščen plačila DDV – Dodatna odmera DDV od najema poslovne stavbe – Napačna uporaba materialnega prava (I U 1701/2017-19) 02.04.2019 23.08.2019
CARINSKI POSTOPEK 42 – Oprostitev plačila DDV – Napačna uporaba materialnega prava (I U 235/2019-33) 26.03.2019 16.09.2019
NAKUP STANOVANJA – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter DDV – Novo ali staro stanovanje (I U 1917/2017-10) 12.03.2019 20.06.2019
SPORNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OPROSTITVE DDV – Transakcije, ki so del davčne utaje – Objektivne okoliščine (I U 1137/2017-11) 16.10.2018 28.05.2019
NAKUP IN PRODAJA MOTORNIH VOZIL IN GRADBENIH STROJEV – Oprostitev plačila DDV za dobave blaga znotraj Unije – Dokazno breme (I U 2757/2017-7) 26.09.2018 27.05.2019
PRODAJA ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – Finančni leasing – nakup nepremičnin (I U 653/2017-7) 12.06.2018 06.02.2019
PRAVICA DO OPROSTITVE PLAČILA DDV ZA DOBAVE BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Dokazila, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (I U 1207/2017-12) 27.03.2018 28.09.2018
PRODAJA NEPREMIČNINE – Izjava skladno z določilom 45. člena ZDDV-1 ni predložena (I U 1676/2016-13) 03.10.2017 31.01.2018
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – (Ne)resničnost dobave rabljenih vozil ter dodatna odmera DDV (I U 1052/2016) 23.03.2017 25.04.2017
DOBAVA DIJAŠKIH IN ŠTUDENTSKIH IZKAZNIC TER NALEPK – Oprostitev plačila DDV (I U 161/2017-18) 20.03.2017 18.12.2017
PRAVICA DO OBDAVČITVE TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI SKLADNO S 45. ČLENOM ZDDV-1 – Vedenje, da se z nepremičnino ne bo opravljala obdavčena, temveč oproščena dejavnost (I U 1855/2015) 08.11.2016 29.03.2017
DOBAVA BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – Predložitev dokazil, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico (I U 1237/2015) 23.08.2016 14.04.2017
DOKAZILA O DOBAVI BLAGA ZNOTRAJ UNIJE, OPROŠČENI PLAČILA DDV – Izdan bremepis v zvezi z vračilom blaga (I U 1492/2015) 05.07.2016 28.09.2016
POGOJI ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV – Mednarodna izmenjava informacij (I U 2039/2014) 05.01.2016 12.07.2016
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA TRANSAKCIJE ZNOTRAJ UNIJE – (Ne)predložitev dokazil, da je blago dejansko zapustilo ozemlje Slovenije (I U 726/2015) 05.01.2016 25.05.2017
Pogoji za oprostitev DDV pri transakcijah znotraj Unije 06.10.2015 23.06.2016
Obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami – Izbira obdavčitev transakcij 26.05.2015 19.10.2015
Dobava blaga znotraj Unije – Pomanjkljivi podatki na prevoznih listinah 14.04.2015 01.03.2016
Blago, oproščeno plačila DDV – Naknadni obračun dajatev – Pomanjkljive transportne listine CMR 03.02.2015 01.04.2016
Dobava pozidanega stavbnega zemljišča z obstoječim starim objektom, ki ni v fazi predelave ali v fazi rušenja - Obravnava z vidika DDV 21.10.2014 25.05.2015
Uvoz blaga, odposlanega ali odpeljanega s tretjega ozemlja ali iz tretje države in uvoženega v državo članico, ki ni namembna država članica – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev plačila DDV ob uvozu blaga 21.10.2014 31.03.2015
Pravica do odbitka DDV pri transakcijah z nepremičninami – Dobava blaga, oproščena plačila DDV ali obdavčena z DDV 14.10.2014 14.05.2015
Oprostitve DDV v zvezi z dobavami blaga znotraj Unije - Preprodaja tovornih vozil 13.05.2014 24.11.2014
Dajanje kreditov oz. posojil fizičnim osebam – Fiktivna posojila ter prelaganje davčnega bremena na offshore družbo 11.03.2014 05.06.2015
Finančni leasing stavbnega zemljišča – Nastanek obveznosti obračuna DDV 07.01.2014 24.09.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60