aktualno arhiv vse     Število vpisov: 79
Naslov Stranke Datum izdaje Datum vpisa
NADOMESTILO, KI GA STRANKE PLAČAJO V PRIMERU NESPOŠTOVANJA NAJKRAJŠEGA TRAJANJA NAROČNIŠKEGA RAZMERJA – Obdavčljive transakcije – Storitve, opravljene za plačilo (C-43/19) Vodafone Portugal 11.06.2020 12.06.2020
PRENOS PREMIČNIN V EVROPSKI UNIJI ZARADI OPRAVLJANJA STORITEV – Pravica do vračila DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila – Pojem ,davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici vračila‘ – Davčni zavezanec, ki ni identificiran za DDV v državi članici vračila (C-242/19) CHEP Equipment Pooling 11.06.2020 15.06.2020
PRIDOBITEV PRAVICE DO RAZPOLAGANJA Z BLAGOM KOT LASTNIK – VERIŽNE TRANSAKCIJE NAKUPA IN PONOVNE PRODAJE BLAGA Z EDINIM PREVOZOM V SKUPNOSTI – Možnost sprejemati odločitve, ki vplivajo na pravni položaj blaga – Pripis prevoza (C-401/18) Herst 23.04.2020 24.04.2020
OBDAVČLJIVI DOGODEK – POJEM UVOZ BLAGA – Zahteva po vstopu blaga v gospodarski krogotok Evropske unije – Prepeljava tega blaga v drugo državo članico kot v tisto, v kateri je nastal carinski dolg (C-26/18) Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung 10.07.2019 16.07.2019
TRANSAKCIJE V PRIMERU, DA PLAČILO DELNO TVORIJO STORITVE ALI BLAGO – Pogodba o rušenju – Pogodba o nakupu za razstavljanje – Transakcije, opravljene za plačilo (C-410/17) A 10.01.2019 14.01.2019
PRENOS CELOTNIH SREDSTEV ALI DELA SREDSTEV PODJETJA – Oprostitev dajanja nepremičnin v najem – Najemna pogodba, ki se nanaša na nepremičnino, namenjeno opravljanju gospodarske dejavnosti, in na premičnine, potrebne za to opravljanje – Storitve, ki se nanašajo na nepremičnino, v zvezi s katero je bil odbit DDV (C-17/18) Virgil Mailat in drugi 19.12.2018 07.01.2019
OBDAVČITEV NADOMESTILA, KI SE IZ NASLOVA SLEDNE PRAVICE DOLGUJE AVTORJU IZVIRNEGA UMETNIŠKEGA DELA – Sledna pravica in DDV (C-51/18) Evropska komisija proti Republiki Avstriji 19.12.2018 08.01.2019
PRIDOBITVE TROŠARINSKEGA BLAGA ZNOTRAJ SKUPNOSTI – Dobave znotraj Skupnosti – Verižne transakcije z enotnim prevozom – Pripis prevoza – Prevoz pod režimom odloga plačila trošarine – Vpliv na opredelitev za pridobitev znotraj Skupnosti (C-414/17) AREX CZ 19.12.2018 20.12.2018
RAZLIKA MED NEOBDAVČLJIVO ODŠKODNINO IN OBDAVČLJIVIMI STORITVAMI, OPRAVLJENIMI ZA PLAČILO ODŠKODNINE – Prekinitev pogodbe o opravljanju storitev pred potekom dogovorjenega roka – Pogodbena kazen (C-295/17) MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia 22.11.2018 23.11.2018
IZDAJA TOČK, KI OMOGOČAJO DRAŽENJE NA SPLETNIH DRAŽBAH – Storitve, opravljene za plačilo – Davčna osnova za namene DDV (C-544/16) Marcandi 05.07.2018 06.07.2018
PRENOS BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO ZA NAMENE DDV – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet (C-39/17) Lubrizol France 14.06.2018 20.06.2018
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA PREMOŽENJU, KI JE V LASTI OBČINE, PROTI PLAČILU ODŠKODNINE DRŽAVI, ZA IZGRADNJO DRŽAVNE CESTE – Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik – Pojem odškodnina (C-665/16) Gmina Wrocław 13.06.2018 13.06.2018
PRENOS NEPREMIČNINE NA DELNIČARJA, KI GA OPRAVI DELNIŠKA DRUŽBA KOT PLAČILO ZA ODKUP NJEGOVIH DELNIC – Dobava blaga za plačilo (C-421/17) Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie 13.06.2018 18.06.2018
POGODBA O LIZINGU, RAZDRTA ZARADI NEPLAČILA NAJEMNIN – Zmanjšane ob preklicu ali odpovedi – Zmanjšanje ob popolnem ali delnem neplačilu – Razlikovanje (C-404/16) Lombard Ingatlan Lizing 12.10.2017 16.10.2017
POGODBA O FINANČNEM LIZINGU Z MOŽNOSTJO ODKUPA – Dostava vozil po tipski pogodbi z vidika transakcij, obdavčljivih z DDV (C-164/16) Mercedes-Benz Financial Services UK 04.10.2017 04.10.2017
STORITVE GRADNJE ALI PRENOVE NEPREMIČNINE, KI JE V LASTI TRETJE OSEBE – Uporaba storitev s strani tretje osebe in davčnega zavezanca – Brezplačno zagotavljanje storitev tretji osebi (C-132/16) Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments 14.09.2017 15.09.2017
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINI (STVARI) NA OBČINO KOT IZRAVNAVO ZA NEPLAČANE DAVKE – Pojem dobava blaga, opravljena za plačilo (C-36/16) Posnania Investment 11.05.2017 19.05.2017
PLAČILO NADOMESTILA V KORIST ORGANIZACIJ ZA KOLEKTIVNO UPRAVLJANJE AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC IZ NASLOVA PRAVIČNEGA NADOMESTILA – Pojem opravljanje storitev za plačilo (C-37/16) SAWP 18.01.2017 23.01.2017
ODOBRITEV FINANCIRANJA IN DOBAVE OBRATNIH SREDSTEV, POTREBNIH ZA KMETIJSKO PROIZVODNJO – Enotna in sestavljena storitev ali ločene in samostojne storitve (C-208/15) Stock 94 08.12.2016 09.12.2016
ODVETNIŠKE STORITVE – Brezplačna pravna pomoč – Naložitev plačila DDV (C-543/14) Ordre des barreaux francophones in germanophone in drugi 28.07.2016 01.08.2016
OPRAVLJANJE STORITEV ZA PLAČILO – Javna radiodifuzija – Financiranje z obveznim zakonskim prispevkom (C-11/15) Odvolací finanční ředitelství 22.06.2016 14.07.2016
Prenehanje opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti – Zadržanje blaga, za katero je nastal odbitek DDV – Iztek obdobja popravka odbitka DDV Mateusiak 16.06.2016 20.06.2016
Postopek carinskega skladiščenja – Nastanek carinskega dolga zaradi neizpolnitve obveznosti – Obveznost obračuna DDV Eurogate Distribution in DHL Hub Leipzig 02.06.2016 10.06.2016
Uporaba blaga, pridobljenega v okviru dejavnosti – Obravnava kot dobava, opravljena za plačilo – Davčna osnova za namene DDV Het Oudeland Beheer 28.04.2016 29.04.2016
Transakcije menjave virtualne valute bitcoin v običajne valute – Predmet obdavčitve z DDV (C-264/14) David Hedqvist 22.10.2015 23.10.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 79