aktualno arhiv vse     Število vpisov: 68
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV – Nepriznanje popravka obračunanega DDV zaradi obstoja nevarnosti izgube davčnih prihodkov (I U 330/2019-9) 18.02.2020 15.07.2020
NAKUP IN PRODAJA MOTORNIH VOZIL IN GRADBENIH STROJEV – Cenitev davčne osnove – Dodatna odmera DDV (I U 1238/2018-10) 11.02.2020 21.07.2020
RAZDRTJE LIZING POGODBE – Pravica do popravka obračunanega DDV (I U 714/2018-10) 27.09.2019 18.05.2020
ODSTOP OD POGODBE O FINANČNEM NAJEMU – Uveljavljanje pravice do popravka obračunanega DDV – Nakup nepremičnine (I U 2666/2017-13) 10.09.2019 20.05.2020
POGOJI ZA ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI DRUGEGA ODSTAVKA 39. ČLENA ZDDV-1 – Nepopolno ugotovljeno dejansko stanje (I U 213/2017-8) 20.09.2018 21.03.2019
PRENEHANJE UPORABE POSEBNE UREDITVE PO PLAČANI REALIZACIJI – Obračun DDV od izdanih in neplačanih računov – Stečaj dolžnika ter prerekane terjatve (I U 1468/2017-13) 11.09.2018 11.02.2019
ODSTOP TERJATEV TER PRAVICA DO UVELJAVLJANJA POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV NA PODLAGI 39. ČLENA ZDDV-1 (I U 1479/2017-20) 29.05.2018 06.09.2018
VRAČILO PRESEŽKA DDV, NASTALEGA ZARADI ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE – Odstop terjatev ter upravičenost do naknadnega znižanja predhodno obračunanega DDV zaradi neplačane terjatve (I U 888/2017-9) 13.02.2018 05.07.2018
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU STEČAJNEGA POSTOPKA – Prijava terjatev (I U 1381/2016-10) 29.08.2017 07.11.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU NEPRIJAVE TERJATEV V STEČAJNI POSTOPEK – Izbris dolžnika iz sodnega registra – Dokazovanje obstoja terjatev (I U 1416/2016-11) 09.05.2017 07.09.2017
IZDANI DOBROPISI ZA FINANČNI POPUST TER POPRAVEK DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV (I U 1126/2016-11) 09.05.2017 18.09.2017
POBOT TERJATEV – Zahteva za vračilo DDV – Pravica do vračila presežka DDV, ki se pojavi zaradi zmanjšanja davčne osnove (I U 713/2016) 28.02.2017 05.06.2017
PRIDOBITEV NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Določitev davčne osnove za DDV in DMV (I U 1521/2015) 24.05.2016 21.11.2016
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV – PRIJAVA TERJATVE V STEČAJNEM POSTOPKU (I U 1246/2015) 30.03.2016 07.11.2016
PREKINITEV LEASING POGODB – Pravica do popravka obračunanega DDV (I U 296/2015) 15.03.2016 30.11.2016
VRNITEV PREDMETA LIZINGA LIZINGODAJALCU – Popravek obračunanega DDV (I U 1598/2015) 01.03.2016 01.09.2016
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV PRI PREKINITVI LIZING POGODB – VRAČILO BLAGA (I U 118/2016) 10.02.2016 22.09.2016
FINANČNI LIZING NEPREMIČNIN – ODSTOP OD LIZING POGODBE – Vračilo blaga ter popravek obračunanega DDV (I U 341/2015) 10.02.2016 24.11.2016
Popravek obračunanega DDV – Zmanjšanja davčne osnove pri predčasno prekinjenih pogodbah o finančnem najemu 15.01.2016 15.01.2016
Popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV zaradi izbrisa dolžnika iz registra – Nedvoumno izkazovanje obstoja terjatev (I U 58/2015) 29.09.2015 17.02.2016
Popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV – Zavrnitev vloge za vračilo DDV fizični osebi, ki preneha z opravljanjem dejavnosti 15.09.2015 22.02.2016
Popravek (zmanjšanje) obračunanega ddv po tem, ko davčni zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti – Pravica do vračila DDV 15.09.2015 15.02.2016
Popravek obračunanega DDV – (Ne)priznanje popravka obračunanega DDV na podlagi dobropisa 26.05.2015 22.10.2015
Pravica do popravka (zmanjšanja) obračunanega DDV – Kupoprodajna pogodba za nepremičnine 26.05.2015 29.02.2016
Določitev osnove za davek na motorna vozila – Prodajna cena 02.03.2015 11.11.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 68