aktualno arhiv vse     Število vpisov: 67
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
Prodaja (izvoz) plovila in sprememba pogojev merodajnih za odbitek vstopnega DDV 20.09.2004 13.02.2007
Pripravljalne aktivnosti za pričetek opravljanja oproščenih transakcij in odbitek vstopnega DDV 11.10.2004 10.09.2007
Prodaja ribolovnih dovolilnic na podlagi pooblastila in uveljavljanje oprostitve povezane s športom 14.02.2005 16.08.2007
Popravilo kontejnerjev v ekonomski coni – (Ne)Oprostitev plačila DDV 10.02.2006 17.09.2009
Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga 29.05.2006 29.08.2007
Promet nepremičnin (prva vselitev ali uporaba) - obračun DDV ali DPN 11.09.2006 17.08.2007
Pomožne prevozne storitve – Storitve povezane z izvozom kot oproščen promet storitev 20.12.2006 27.07.2009
Oprostitev plačila DDV pri zakupu plovil – Neizpolnjevanje pogojev za oprostitev 04.09.2007 06.08.2009
Obvezna identifikacija za namene DDV – Vštevanje v obdavčljiv promet in neobdavčljiv promet 11.09.2007 07.08.2009
Transakcije z delnicami - Finačne storitve oproščene plačila DDV ali naložbenje - odbitek vstopnega DDV in odbitni delež 05.11.2007 29.07.2008
Oprostitev DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet – Odtujitev rabljenega OMV pred potekom roka 11.12.2007 13.08.2009
Šolnina za teniško šolo in društvo – Opravljanje pridobitne dejavnosti 19.02.2008 28.05.2009
Dolžnost plačila DDV od prodanih ribolovnih dovolilnic – Društvo in opravljanje pridobitne dejavnosti 26.02.2008 28.05.2009
Dajanje plovil v najem in v zakup ter oprostitev plačila DDV 20.05.2008 08.06.2009
Oprostitev DDV pri izvozu blaga - Promet storitev, ki so neposredno povezane z izvozom blaga 09.09.2008 14.05.2009
Storitve avtošol kot oproščene ali obdavčene storitve - Povezanost pravnih subjektov in doseganje praga obvezne identifikacije za namene DDV 08.10.2008 17.06.2009
Oprostitev plačila DDV – Novozgrajeni objekti ali adaptacija in rekonstrukcija obstoječega objekta 07.04.2009 11.09.2009
Prenos blaga v drugo državo članico in DDV 28.09.2009 24.03.2010
DDV od nabave nepremičnin – Namen nabave in odbitek vstopnega DDV 15.12.2009 18.03.2010
DDV pri oddajanju poslovnih prostorov v najem ter »prefakturiranje« obratovalnih stroškov najemnikom 09.03.2010 29.07.2011
Storitve izobraževanja po partnerski pogodbi z nosilcem projekta kot obdavčljiv promet po ZDDV 16.03.2010 17.08.2010
DDV od najemnine za poslovni prostor in opremo 23.03.2010 13.08.2010
Upoštevanje določb ZDDV-1, veljavnih v času opravljanja storitev – Oprostitev DDV za opravljene storitve na blagu v carinskem skladišču 30.03.2010 11.07.2011
Dobava blaga v namembni kraj izven EU – Izvoz blaga s strani davčnega zavezanca, ki ga ni mogoče šteti za lastnika navedenega blaga 04.05.2010 24.06.2011
Društvo in (ne)pridobitna dejavnost – Vlaganja v tujo nepremičnino – oprostitev DDV za storitve s področja kulture 28.05.2010 18.08.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 67